William, aan de slag in het woonzorgcentrum Sint Vincentius te Deinze

27 Mrt
Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius inDeinze

Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van “goede praktijkvoorbeelden” gingen we op bezoek bij William.

Lees zijn verhaal: William en Geert interview
william

Maatwerkbedrijven: Fietsenatelier in Mol

17 Mrt

De werknemers leren er oude fietsen demonteren om er in een latere fase nieuwe exemplaren van te maken. De fiets is een middel om hen meer zelfvertrouwen te verkrijgen en bepaalde werkattitudes eigen te maken. Zo kunnen ze doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. “Mensen sterker maken en hun eigen talenten laten ontdekken, dat is begeleidend werken” zegt Gust Vos van fietsenatelier Mol. Begeleidster Nancy Luyts gaat akkoord: “Wanneer ex-medewerkers je komen vertellen dat ze als ploegbaas aan de slag kunnen in hun droombedrijf en dat hun vriendin zwanger is, dat is het moment waarvoor je het allemaal doet. De medewerkers hier zien vertrekken vol zelfvertrouwen en goesting in het leven, geeft mij zoveel voldoening”.

fietsmaatwerk

Bekijk het filmpje

UPDATE DOSSIER PROGRESSIEVE WERKHERVATTING

10 Mrt

Met de komst van de re-integratietrajecten wijzigde heel wat in de regelgeving. Het Steunpunt Handicap&Arbeid actualiseerde het dossier progressieve werkhervatting. Je krijgt duidelijke informatie over de maatregelen, de procedures en we rekenden voor jou uit wat de invloed op je inkomen is als je in het systeem stapt.

Meer …

reintegratie

Wat deed en doet de commissie Diversiteit?

9 Mrt

De Commissie Diversiteit van de SERV brengt regelmatig adviezen en aanbevelingen rond de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. Heb je graag een volledig overzicht? We bieden je op deze site een tot 8 maart 2017 bijgewerkte lijst vinden van alle adviezen en aanbevelingen. De sociale partners (werkgevers en vakbonden) en de kansengroepen (onder andere het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid) maken deel uit van dit overleg. Er is telkens een link ingevoegd naar de oorspronkelijke tekst op de website van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ( www.serv.be ). We houden de lijst natuurlijk up-to-date.

Meer …

commissiediversiteit

REVA: informatiebeurs voor mensen met een beperking

3 Mrt

Een vraag over dienstverlening? Op zoek naar het juiste hulpmiddel? Op REVA vindt u zeker de juiste oplossing! Daar zorgen de 160 exposanten of een deelname aan een van de studiedagen of workshops voor.

reva
De 15e editie van deze informatiebeurs heeft aandacht voor een steeds breder publiek. Van jong tot oud, van mensen met een kleine tot meer ingrijpende beperkingen, van professionele hulpverleners tot mantelzorgers en familie.

Wil je je kijk op handicap verbreden, wil je weten wat er allemaal op de hulpmiddelenmarkt bestaat? Een bezoek aan de REVA-beurs is een aanrader voor iedereen die interesse heeft in handicap en tewerkstelling.

Download de REVAzine op http://www.reva.be/downloads/revazine/REVAzine2017_NL.pdf

Wees slim en ga gratis naar de REVA-beurs door je kaarten hier aan te vragen.

Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk

22 Feb

Personen met een handicap botsen op tal van hindernissen die hen beletten om op een gelijke manier aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Daarom hebben ze recht op redelijke aanpassingen. Unia gaf onlangs een goede brochure uit waar het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid ook aan mee werkte.

meer …aanhetwerk

Persoon met handicap zoekt werk

20 Feb

Positieve verhalen tonen kansen

Mensen met een handicap hebben het moeilijk om een betaalde baan te hebben en te houden. Voor meer dan de helft lukt dat niet. Verschillende initiatieven willen daar verandering in brengen. Vier praktijkvoorbeelden tonen aan dat het kan.

Ontdek de verhalen op http://sociaal.net/analyse-xl/persoon-met-handicap-zoekt-werk/

focusoptalent2