Vlaamse overheid heeft nog veel werk!

5 dec

Op 27 november 2018 leverde de Commissie Diversiteit van de SERV een advies af aan de minister van ambtenarenzaken mevrouw Homans. Elk jaar maakt de dienst diversiteit een plan op voor het volgende jaar en dit advies bespreekt de verschillende acties die worden ondernomen in 2019. commissiediversiteit Continue reading

Impressie van onze gespreksavond over ondernemen met een handicap of chronische ziekte

30 nov

Onze gespreksavond rond ondernemen met een handicap of chronische ziekte was een groot succes! Op dinsdag 13 november 2018 kwamen 41 mensen samen in Leuven

IMG_20181113_195712

Continue reading

GOEDE PRAKTIJK: Sasker heeft de job die hij altijd al wilde hebben.

28 nov

Echt werk? Er zijn situaties waar het best lukt voor personen met een handicap om te gaan werken. Hij werkt sinds een jaar op de redactie van het VTM-programma ‘Echte verhalen: De Buurtpolitie’. Lees hier het verhaal van Sasker..

Foto Sasker

GOEDE PRAKTIJK: De Brug in Mortsel, een verhaal apart

22 nov

De Brug vzw is een maatwerkbedrijf, gevestigd in Mortsel, dat zich inzet om werk te verschaffen aan personen met een psychische handicap in herstel, personen met een verstandelijke beperking en personen met epilepsie. Momenteel zijn er ongeveer 350 mensen tewerkgesteld. Wie dacht dat De Brug als voormalige beschutte werkplaats enkel eenvoudige en repetitieve arbeid aanbiedt, heeft het mis. De Brug maakt exclusieve producten voor verschillende sectoren die elders niet worden gemaakt.

Opendeur_000040

Lees meer.

Ondernemers met een arbeidshandicap ervaren veel drempels

15 nov

Het aantal ondernemers met een arbeidshandicap neemt de laatste jaren toe. Vooral de vrijheid, flexibiliteit van werkuren en het zelf kunnen kiezen van de werkplek maken het starten met een eigen zaak aantrekkelijk. Toch stoten (startende) ondernemers met een arbeidshandicap nog op veel drempels

.stichting innovatie en arbeid logo Continue reading

Vlaming is doorgaans bereid samen te werken met collega met een arbeidsbeperking.

6 nov

Vlamingen zijn voorzichtig positief over de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. Ruim zes op de tien geloven in de slaagkans ervan. Een kwart staat er kritischer tegenover. Dat blijkt uit een bevraging bij zowat 1.000 Vlamingen door de dienst Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB), die mensen met een extra ondersteuningsnood aan werk of een andere zinvolle tijdsbesteding probeert te helpen. Het gaat zowel om mensen met een aangeboren beperking als om werkzoekenden met een arbeidshandicap door langdurige ziekte, thuisloosheid of een ongeval.

Lees verder.gtb-logo

Is de digitalisering van de VDAB wel een goede oplossing?

24 okt

De VDAB digitaliseert. In de ontwikkeling van deze nieuwe werking werden we betrokken, maar te laat. Alles stond al klaar voor lancering toen we onze reactie mochten geven. VDAB is dus sterk in werk, maar “samen” mag nog beter.

VDAB

Continue reading

Redelijke aanpassingen: vier concrete voorbeelden op de werkvloer

16 okt

cover redelijke aanpassingen

Op 16 oktober 2018 verscheen een reader van Handicap en Arbeid. Redelijke aanpassingen zijn aanpassingen die het voor mensen met een arbeidshandicap mogelijk maken om in een bepaalde job toch datgene te doen wat van hen verwacht wordt. Redelijke aanpassingen zijn, vanuit de beleving van mensen met een handicap, een noodzakelijkheid om goed te kunnen werken. Continue reading

Werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap? (in 2018?)

9 okt

Op 8 oktober 2018 publiceerde de Stichting Innovatie en Arbeid de werkbaarheidsmonitor voor personen met een arbeidshandicap. Op hetzelfde ogenblik publiceerde de Commissie Diversiteit van de SERV een advies gebaseerd op dat rapport. Personen met een arbeidshandicap worden vaker geconfronteerd met werkstress, motivatieproblemen, een gebrek aan leermogelijkheden of problemen om werk en privé in balans te houden.commissiediversiteit

 

 

Continue reading

De nieuwe 2019 schoolverlatersagenda voor Buitengewoon Secundair Onderwijs is er. Gratis te verkrijgen.

8 okt

Al jaren is de schoolverlatersagenda van De Werkbank een onmisbaar instrument voor de schoolverlater uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs. Deze schoolverlatersagenda helpt leerkrachten om leerlingen voor te bereiden op de belangrijke sprong naar de arbeidsmarkt. De agenda is gepersonaliseerd en dient samen met de leerkracht in de klas te worden ingevuld. Er is ook een LIGHT versie. Deze bevat minder tekst en zal leerlingen die leesproblemen hebben of gewoonweg niet graag lezen meer aanspreken. Bijkomend is er een map met schema’s die een duidelijk overzicht van de belangrijkste hoofdstukken in de agenda weergeven. Al dit materiaal is gratis aan te vragen bij De Werkbank.

sva

Meer info.