Schorsing maatwerkdecreet: de reparatiebesluiten.

4 Jul

Schorsing maatwerk

Op 26 januari 2016 heeft de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en ook het ministerieel besluit van 26 maart 2015 geschorst.

Als gevolg van die schorsing trad met ingang van 8 februari 2016 opnieuw de reglementering inzake de beschutte en sociale werkplaatsen in werking.

De toekomst van het maatwerkbesluit is afhankelijk van de definitieve beslissing van de Raad van State. Deze beslissing wordt verwacht in de loop van het tweede kwartaal van 2017.

Reparatiebesluiten

Op 1 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan de reparatieregelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen. De reparatieregelgeving voorziet in een regularisatie en gelijkstelling voor sommige handelingen die werden gesteld tijdens de maatwerkperiode en waarvoor de oorspronkelijke regelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen geen rechtsgrond bood.

http://www.werk.be/online-diensten/tewerkstelling-en-sociale-economie/schorsing-maatwerk

WSE bevoegd voor Vlaamse Ondersteuningspremie!

1 Jul
  • Vanaf vandaag, 1 juli 2016 is het departement Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse Overheid bevoegd voor de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). Het departement WSE behandelt vanaf nu alle aanvragen voor de VOP en betaalt de premie uit. VDAB bepaalt enkel nog of een persoon met arbeidsbeperking recht heeft op een VOP en hoeveel de premie bedraagt.
  • Meer info over het aanvragen van een VOP  op werk.be/vop.

De (vernieuwde) VOP

20 Jun

Departement Werk en Sociale Economie is vanaf 01/07 bevoegd voor de uitbetaling van de VOP. Samen met deze overgang van bevoegdheden wijzigden ook inhoudelijk een aantal zaken. Een VOP voor uitzendkantoren kan bijvoorbeeld niet meer, maar als zelfstandige in bijberoep kan je dan weer wel een VOP aanvragen. Onderstaand de (nieuwe) VOP in een handig schema.

VOP 0716

De (vernieuwde)VOP: bevoegdheden

17 Jun

Bij wie kan je vanaf 01/07/2016 terecht met welke vraag? Moet je je richten tot VDAB of moet je bij het Departement Werk en Sociale Economie terecht? Een handig overzichtje helpt je verder:

VOPbevoegdheden

Op 1 juli wijzigt de VOP-regelgeving

13 Jun

Vanaf 1/7/2016 is het Departement WSE (werk en sociale economie) bevoegd voor de behandeling van nieuwe aanvragen van werkgevers voor een VOP, dus zowel aanvragen voor nieuwe dossiers, als aanvragen voor verlengingen of verhogingen van bestaande dossiers.

Ook inhoudelijk wijzigen er een aantal zaken. Bekijk de voornaamste wijzigingen:

http://www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop

Wie komt in aanmerking voor de VOP:
(zoek niet naar de VOP voor uitzendkantoren want deze bestaat niet meer)

http://www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop/wie

Hoe verloopt de aanvraag
(niet meer via vdab)

http://www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop/hoe-aanvragen

De online applicatie of te downloaden aanvraagdocumenten
(vanaf 01/07/2016)

http://www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop/formulieren-en-documenten

Hoe hoog is de VOP-premie?

http://www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop/subsidie

Hoe verlopen de uitbetalingen?

http://www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop/betalingen

 

Geen handicap, een verrijking!

10 Jun

Sinds kort fietst in het Gentse een éénbenige fietskoerier. Lees het artikel via http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160610_02332733

fietskoerier

Denken in mogelijkheden niet in beperkingen!

Nieuwe aanwerving?

25 Mei

Als werkgever ben je op zoek naar de juiste persoon op de juiste plaats. Om een vacature in te vullen, is het belangrijk om te kijken naar de talenten en competenties die iemand bezit. Kandidaten uit kansengroepen botsen daarbij vaak op vooroordelen. Onterecht! Ze voeren met evenveel deskundigheid hun taken uit en zorgen bovendien voor een toegevoegde waarde aan het team: 

  • Door een divers team kom je tot verschillende invalshoeken en inzichten.
  • Diversiteit bevordert de creativiteit en het probleem oplossend denken.
  • Je creëert een draagvlak voor diversiteit in je team.
  • Je boort nieuwe doelgroepen aan, want klanten uit kansengroepen komen gemakkelijker naar jou toe als je personeel uit deze kansengroepen tewerkstelt.

Je zorgt daarmee ook voor een positieve uitstraling op de beeldvorming van je organisatie.

Neem een kijkje op de website http://www.vivosocialprofit.org/arbeidshandicap

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 27 andere volgers