Vernieuwde brochure : solliciteren met een chronische ziekte van het VPP

16 jan

vpp logo

 

 

 

 

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) is een koepelorganisatie die meer dan 100 patiëntenorganisaties onder zijn vleugels heeft. Zij hebben ook een werking rond arbeid en tewerkstelling. Daarvoor werken ze samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid.  Het VPP vernieuwde onlangs één van hun brochures.

Continue reading

Positieve actie vanaf nu mogelijk!

15 jan

Op 11 januari 2019  keurde de federale regering, in lopende zaken, definitief het koninklijk besluit goed om positieve actie in de arbeidsrelatie te regelen. Werkgevers die bepaalde groepen een voorsprong wilden geven, bijvoorbeeld voorbehouden plaatsen voor stages van personen met een handicap, hadden geen wettelijke regeling om dit te doen. Positieve actie is immers het ongelijk behandelen van twee personen in een gelijke situatie.

verstandelijke beperking en werk1

 

Continue reading

GOEDE PRAKTIJK: Katrien werkt als leidinggevende in een voorziening voor mensen met een handicap.

5 jan

Katrien werkt als orthopedagoog voor een organisatie die ondersteuning biedt aan personen met een handicap. Zelf maakt zij gebruik van een elektronische rolwagen. Haar diploma behaalde ze aan de Katholieke Universiteit van Leuven waar ze met enige omkadering van de werkgroep studenten met een handicap zelfstandig op kot verbleef. We luisteren naar haar verhaal.

GOEDE PRAKTIJK: Het verhaal van Nico, zwaar slechtziend, in behandeling voor leukemie en boss van een metalplatenfirma.

12 dec

Nico woont en werkt in Frankrijk. Hij heeft een erge visuele beperking die progressief is. In 2016 kreeg hij ook nog de zware diagnose van leukemie, waarvoor hij nog steeds in behandeling is. Dit weerhield Nico niet om door te gaan met zijn grote passie, het runnen van zijn metalplatenfirma XENOKORP.

Lees hier zijn verhaal.

IMG_0339

Vlaamse overheid heeft nog veel werk!

5 dec

Op 27 november 2018 leverde de Commissie Diversiteit van de SERV een advies af aan de minister van ambtenarenzaken mevrouw Homans. Elk jaar maakt de dienst diversiteit een plan op voor het volgende jaar en dit advies bespreekt de verschillende acties die worden ondernomen in 2019. commissiediversiteit Continue reading

Impressie van onze gespreksavond over ondernemen met een handicap of chronische ziekte

30 nov

Onze gespreksavond rond ondernemen met een handicap of chronische ziekte was een groot succes! Op dinsdag 13 november 2018 kwamen 41 mensen samen in Leuven

IMG_20181113_195712

Continue reading

GOEDE PRAKTIJK: Sasker heeft de job die hij altijd al wilde hebben.

28 nov

Echt werk? Er zijn situaties waar het best lukt voor personen met een handicap om te gaan werken. Hij werkt sinds een jaar op de redactie van het VTM-programma ‘Echte verhalen: De Buurtpolitie’. Lees hier het verhaal van Sasker..

Foto Sasker

GOEDE PRAKTIJK: De Brug in Mortsel, een verhaal apart

22 nov

De Brug vzw is een maatwerkbedrijf, gevestigd in Mortsel, dat zich inzet om werk te verschaffen aan personen met een psychische handicap in herstel, personen met een verstandelijke beperking en personen met epilepsie. Momenteel zijn er ongeveer 350 mensen tewerkgesteld. Wie dacht dat De Brug als voormalige beschutte werkplaats enkel eenvoudige en repetitieve arbeid aanbiedt, heeft het mis. De Brug maakt exclusieve producten voor verschillende sectoren die elders niet worden gemaakt.

Opendeur_000040

Lees meer.

Ondernemers met een arbeidshandicap ervaren veel drempels

15 nov

Het aantal ondernemers met een arbeidshandicap neemt de laatste jaren toe. Vooral de vrijheid, flexibiliteit van werkuren en het zelf kunnen kiezen van de werkplek maken het starten met een eigen zaak aantrekkelijk. Toch stoten (startende) ondernemers met een arbeidshandicap nog op veel drempels

.stichting innovatie en arbeid logo Continue reading

Vlaming is doorgaans bereid samen te werken met collega met een arbeidsbeperking.

6 nov

Vlamingen zijn voorzichtig positief over de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. Ruim zes op de tien geloven in de slaagkans ervan. Een kwart staat er kritischer tegenover. Dat blijkt uit een bevraging bij zowat 1.000 Vlamingen door de dienst Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB), die mensen met een extra ondersteuningsnood aan werk of een andere zinvolle tijdsbesteding probeert te helpen. Het gaat zowel om mensen met een aangeboren beperking als om werkzoekenden met een arbeidshandicap door langdurige ziekte, thuisloosheid of een ongeval.

Lees verder.gtb-logo