Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk

22 Feb

Personen met een handicap botsen op tal van hindernissen die hen beletten om op een gelijke manier aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Daarom hebben ze recht op redelijke aanpassingen. Unia gaf onlangs een goede brochure uit waar het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid ook aan mee werkte.

meer …aanhetwerk

Persoon met handicap zoekt werk

20 Feb

Positieve verhalen tonen kansen

Mensen met een handicap hebben het moeilijk om een betaalde baan te hebben en te houden. Voor meer dan de helft lukt dat niet. Verschillende initiatieven willen daar verandering in brengen. Vier praktijkvoorbeelden tonen aan dat het kan.

Ontdek de verhalen op http://sociaal.net/analyse-xl/persoon-met-handicap-zoekt-werk/

focusoptalent2

Re-integratietrajecten: sanctie 5% tot 25% van je uitkering bij onvoldoende inspanning om opnieuw aan de slag te gaan

16 Feb

Zieke werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie worden gesanctioneerd. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) schept meer duidelijkheid over de grootte van de sanctie.

Zieken die volgens artsen nog kunnen werken, maar onvoldoende inspanningen doen om opnieuw aan de slag te gaan, zullen 5 tot 25 procent van hun uitkering verliezen. Zieken die de nodige administratieve documenten niet invullen, verliezen 5 procent van hun uitkering. Wie niet komt opdagen voor een re-integratiegesprek, verliest 10 procent, wie er echt de kantjes van afloopt, verliest een kwart.

Dat is deels een verstrenging, maar deels ook een versoepeling tegenover de huidige regels. Wie nu weigert langs te gaan bij een geneesheer van het ziekenfonds verliest zijn hele uitkering.

Minister Maggie De Block (Open VLD) wil ook bedrijven beboeten die te weinig inspanningen leveren om zieke werknemers opnieuw aan werk te helpen. De sanctie kan oplopen tot 4.000 euro per werknemer.

Meer info via artikel in DeTijd

 

Spread the Work

13 Feb

Luister van 13 tot 24 februari naar MNM en ontdek alles over werk, opleiding, ervaring opdoen en creatief solliciteren.

  • Stem elke werkdag af op MNM, van 12 tot 13 uur.
  • Ontdek straffe verhalen van bedrijven en starters.
  • Stel live vragen aan bedrijven op Facebook.
  • Bekijk de newsfeed met sollicitatietips op Twitter via #spreadthework.
  • Volg op Instagram virtuele rondleidingen in bedrijven die vacatures hebben

spreadthework

bron: https://www.vdab.be/spreadthework

Is er werk voor personen met een arbeidshandicap in voorzieningen van het Vlaams Welzijnsverbond?

9 Feb

“Optimaal inzetten van nu nog al te vaak onbenutte talenten betekent immers winst voor de werkzoekende, de werkgever én de samenleving. Van een maatschappelijk georiënteerde sector mogen we verwachten dat men niet alleen een competentiebril opzet, maar ook resoluut kiest voor diversiteit en er een erezaak van maakt dat de tewerkstelling binnen de zorg- en welzijnssector een afspiegeling is van de beroepsbevolking.” (Fons Leroy, pagina 3)

We kunnen het niet beter zeggen: ook personen met een handicap en chronische ziekte hebben een plaats in de samenleving, als werknemer!

Lees het volledig artikel

Gezocht: jobstudenten met een arbeidshandicap of chronische ziekte!

8 Feb

Heb jij zin om in de vakantie een centje bij te verdienen, werkervaring op te doen en interessante contacten met een mogelijke toekomstige werkgever te leggen? Dan is een vakantiejob bij de Vlaamse overheid wellicht iets voor jou.

De verschillende diensten van de Vlaamse overheid bieden boeiende en uiteenlopende functies aan in diverse vakgebieden. Vakantiewerk bij de Vlaamse overheid -, dat is zinvol werk in een aangename omgeving én het staat goed op je cv.

jobstudent1

Heb je een handicap of chronische ziekte? Dan ben je heel welkom. Aanpassingen of begeleiding die je nodig hebt om je werk in goede omstandigheden te doen, bieden ze je graag aan.

Meer info:

meer dan 21.000 jobs voor mensen met een arbeidsbeperking

8 Feb

Onze Nederlandse buren stelden zich tot doel om tegen 2026 minstens 100.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (participatiewet) in het normale economische circuit en nog eens 25.000 bij de overheid.

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat een baan heeft, groeit gestaag. In het derde kwartaal van 2016 werden door bedrijven bij elkaar 2000 banen voor deze doelgroep gecreëerd. Dat blijkt uit een rapport van uitkeringsinstantie UWV.

Inmiddels staat de teller op 21.057 banen, waarvan 15.604 in het bedrijfsleven. Daarmee ligt de sector naar eigen zeggen op koers om aan de doelstelling te voldoen. Eind 2017 moeten 23 duizend banen gecreëerd zijn voor mensen met een beperking. (ANP)

bron: https://www.skipr.nl/actueel/id29404-meer-mensen-met-beperking-aan-het-werk.html