Goede praktijken van bij de noorderburen

28 Sep

Met de invoering van de participatiewet beweegt er heel wat in Nederland met betrekking tot het tewerkstellen van personen met een arbeidshandicap. De objectieven liggen hoog en het verhaal is niet vrijblijvend.

2 mooie praktijkvoorbeelden (klik op de foto om het filmpje af te spelen):

chauffeur

tuinbouw

Week van het Universal Design, 7 tot 14 oktober 2016

22 Sep

 

Universal design wil de dingen (een gebouw, een product, een website, …) zo ontwerpen dat ze toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn voor een zeer diverse groep van gebruikers

Onder het motto “slim ontwerpen voor iedereen” organiseert Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans samen met Inter van 7 tot 14 oktober 2016 de Week van het Universal Design. Een hele week lang zullen tal van activiteiten plaatsvinden die Universal Design en toegankelijkheid in de kijker zetten.
leukhogebalie
Zo willen ze werk maken van een integraal toegankelijke leefomgeving in Vlaanderen.

Meer controles bij langdurig zieken

15 Sep

Langdurig zieken krijgen voortaan meer controle, om na te gaan of ze écht arbeidsongeschikt zijn. Daarvoor schakelt het Riziv een team van artsen in. Zieken worden ook al na één maand begeleid bij een terugkeer naar de werkvloer.

370.000 werknemers zijn momenteel langdurig ziek in ons land. Ze zijn goed voor net geen 5 miljard euro aan uitkeringen, wat arbeidsongeschiktheid bijna even duur maakt als werkloosheid. Al heel lang discussiëren regering en sociale partners over een nieuwe aanpak van het probleem. Op 1 oktober worden er nu maatregelen van kracht.

Lees het artikel op http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2870975/2016/09/14/Meer-controles-bij-langdurig-zieken.dhtml

reintegratie

“Het doel is om mensen die kúnnen werken, zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen, desnoods deeltijds of in een aangepaste functie”, klinkt het op het kabinet van minister Maggie De Block (Open Vld). “Daarom krijgen ze al na één maand ziekte een vragenlijst. Daarmee gaan we na hoe ze hun kansen op hervatting inschatten, wat er volgens hen aan hun werktaak of -plaats zou moeten veranderen om weer aan de slag te kunnen, enzovoort. Uiteraard geldt dit niet voor zwaar zieken, zoals mensen die behandeld worden voor kanker.”

http://www.maggiedeblock.be/2016/09/14/dieter-dujardin-het-laatste-nieuws-meer-controles-bij-langdurig-zieken/

Mensen met een beperking aan het woord

8 Sep

Via het project ‘Zonder Grenzen’ van de universiteiten van Gent en Antwerpen en het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid nemen mensen met een beperking het woord. In hun verhalen staan ervaringen rond participatie, inclusie en grenzen centraal. Door middel van deze website worden de videoverhalen gebundeld en bieden deze inspiratie voor een breed publiek.

Wanneer gesproken wordt over inclusie en participatie van personen met een beperking, blijkt dat deze thema’s zelden of nooit vanuit het perspectief van mensen met een beperking zelf belicht worden. ‘Vaak wordt gesproken over ons in plaats van met of door ons’, aldus enkele deelnemers aan het project. De stem van personen met een beperking weegt nauwelijks door in het maatschappelijke debat of in wetenschappelijk onderzoek. Nochtans is deze ervaringsdeskundigheid van de personen zelf heel betekenisvol en van onschatbare waarde voor onderzoek en beleidsondersteuning.

Ook over het thema werk nemen verschillende mensen met een beperking het woord.

http://sgkb.zondergrenzen.be/zoeken/

zondergrenzen1

 

Hoe vraag je een VOP aan?

31 Aug

Het dossier ‘handleiding aanvraag VOP‘ kreeg een update.

This is not about disability this is about CRAZY TALENT

31 Aug

Focus op talent! Laat je verbazen:

Dossier VOP aangepast

25 Aug

De regelgeving met betrekking tot de VOP wijzigde. Enkele nieuwe spelregels zijn van kracht inzake VOP’s voor zelfstandigen, uitzendkantoren, …

Vanaf 1 juli 2016 is het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) bevoegd voor de behandeling van

  • nieuwe aanvragen van werkgevers voor een VOP
  • aanvragen voor verlengingen of verhogingen van bestaande dossiers.

 

Ons dossier VOP kreeg dan ook een update.