Dossier VOP aangepast

25 Aug

De regelgeving met betrekking tot de VOP wijzigde. Enkele nieuwe spelregels zijn van kracht inzake VOP’s voor zelfstandigen, uitzendkantoren, …

Vanaf 1 juli 2016 is het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) bevoegd voor de behandeling van

  • nieuwe aanvragen van werkgevers voor een VOP
  • aanvragen voor verlengingen of verhogingen van bestaande dossiers.

 

Ons dossier VOP kreeg dan ook een update.

VOP online aanvragen

24 Aug

VOP – Formulieren en documenten

Vanaf 1/7/2016 kan je als werkgever bij het Departement WSE een aanvraag indienen. Voorheen gebeurde dit via de VDAB.
Doe dit bij voorkeur online (elektronisch): dit is voor iedereen de gemakkelijkste manier.
Je kan dit doen door op hun website simpelweg te klikken op de voorziene link op http://www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop

vopelektronischaanvragen

Bij een verlenging of verhoging van de VOP moet je eveneenshet motivatiedocument (docx / 0.05 MB) invullen en mee opladen bij de online aanvraag (in deel 3 “Dossiergegevens”, onderaan bij “Documenten”).

Geef je er toch de voorkeur aan om een aanvraag op papier in te dienen, dan kan je hiervoor het aanvraagformulier (docx) downloaden.
Bij een aanvraag tot verhoging of verlenging moet je het motivatiedocument (docx) invullen en bijvoegen.

 

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst:
Dienst Tewerkstelling
Gebouw:
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
België

Arbeidsreïntegratiejobs

24 Aug

Je wil wel (weer) gaan werken, maar zou dan je inkomensvervangende tegemoetkoming of ziekte – en invaliditeitsuitkering verliezen?

Als je leeft van een inkomensvervangende tegemoetkoming of een ziekte- en invaliditeitsuitkering en je gaat een beetje werken, dan kan je je uitkering kwijtraken. Dan moet je maar helemaal werkend in je onderhoud voorzien. Maar het is voor personen met een handicap of een chronische ziekte juist vaak moeilijk om zo veel te kunnen werken dat ze voldoende verdienen.

Het resultaat is dat mensen heel lang volledig thuis zitten, terwijl ze eigenlijk zouden willen en kunnen verder werken, zichzelf ontwikkelen, bijdragen aan de maatschappij, een hoger inkomen verwerven.

Een recent wetsvoorstel van Jan Spooren wil dit probleem aanpakken. Lees een uitgebreid artikel en het voorstel van wetsontwerp op de website van GRIPvzw

Schorsing maatwerkdecreet: de reparatiebesluiten.

4 Jul

Schorsing maatwerk

Op 26 januari 2016 heeft de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en ook het ministerieel besluit van 26 maart 2015 geschorst.

Als gevolg van die schorsing trad met ingang van 8 februari 2016 opnieuw de reglementering inzake de beschutte en sociale werkplaatsen in werking.

De toekomst van het maatwerkbesluit is afhankelijk van de definitieve beslissing van de Raad van State. Deze beslissing wordt verwacht in de loop van het tweede kwartaal van 2017.

Reparatiebesluiten

Op 1 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan de reparatieregelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen. De reparatieregelgeving voorziet in een regularisatie en gelijkstelling voor sommige handelingen die werden gesteld tijdens de maatwerkperiode en waarvoor de oorspronkelijke regelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen geen rechtsgrond bood.

http://www.werk.be/online-diensten/tewerkstelling-en-sociale-economie/schorsing-maatwerk

WSE bevoegd voor Vlaamse Ondersteuningspremie!

1 Jul
  • Vanaf vandaag, 1 juli 2016 is het departement Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse Overheid bevoegd voor de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). Het departement WSE behandelt vanaf nu alle aanvragen voor de VOP en betaalt de premie uit. VDAB bepaalt enkel nog of een persoon met arbeidsbeperking recht heeft op een VOP en hoeveel de premie bedraagt.
  • Meer info over het aanvragen van een VOP  op werk.be/vop.

De (vernieuwde) VOP

20 Jun

Departement Werk en Sociale Economie is vanaf 01/07 bevoegd voor de uitbetaling van de VOP. Samen met deze overgang van bevoegdheden wijzigden ook inhoudelijk een aantal zaken. Een VOP voor uitzendkantoren kan bijvoorbeeld niet meer, maar als zelfstandige in bijberoep kan je dan weer wel een VOP aanvragen. Onderstaand de (nieuwe) VOP in een handig schema.

VOP 0716

De (vernieuwde)VOP: bevoegdheden

17 Jun

Bij wie kan je vanaf 01/07/2016 terecht met welke vraag? Moet je je richten tot VDAB of moet je bij het Departement Werk en Sociale Economie terecht? Een handig overzichtje helpt je verder:

VOPbevoegdheden

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 28 andere volgers