Welkom op de website Handicap en Arbeid
Welkom op de website Handicap en Arbeid

Focus op Talent ! Vlaanderen wordt geconfronteerd met een grote arbeidsmarktkrapte. De vacatures raken moeilijk ingevuld. Personen met een arbeidshandicap worden hierbij nog te weinig ingezet. Op deze website kan iedereen die interesse heeft in tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap terecht. Je kan hier goede praktijken vinden, maar ook praktische informatie en concrete tools in onze info databank. Meer informatie over onze werking en een (gratis) abonnement op onze nieuwsbrief via info@handicapenarbeid.be

Redelijke aanpassingen op de werkvloer: informatie-avond samen met Kom Op Tegen Kanker
  • 14 November 2019

Op donderdag 7 november 2019 hielden we een informatie-avond over redelijke aanpassingen op de werkvloer. We waren met 55. De aanwezigen kwamen uit verschillende hoek.

STEEDS MEER PROGRESSIEVE WERKHERVATTINGEN
STEEDS MEER PROGRESSIEVE WERKHERVATTINGEN
  • 05 November 2019

Ziek zijn, het kan iedereen overkomen. Wanneer je medewerker voor een periode afwezig is op het werk wegens ernstige ziekte of ongeval, dan kan hij of zij geleidelijk het werk hervatten. Steeds meer medewerkers lijken hiervoor te vinden te zijn, want volgens onderzoek van Acerta blijkt dat er bijna dubbel zoveel werknemers het werk geleidelijk hervatten op vijf jaar tijd. Bron : HR Magazine.be (Acerta)

Gespreksavond 7/11 Antwerpen
Gespreksavond 7/11 Antwerpen
  • 11 October 2019

Redelijke aanpassingen op het werk – Wat is mogelijk voor chronisch zieken of mensen met een arbeidshandicap en hoe pakt een werkgever dit aan? Dat bespreekt het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische ziekten en Arbeid (GOHA) op z’n jaarlijkse gespreksavond. Want zowel werknemers als werkgevers hebben baat bij redelijke aanpassingen.winkelhaak-color

Opleidingsmogelijkheden in Vlaanderen?
Opleidingsmogelijkheden in Vlaanderen?
  • 10 October 2019

Vanaf 1 september 2019 gelden er andere regels voor de ondersteuning van opleidingen vanuit de overheid. Het betaald educatief verlof wordt met deze nieuwe regeling hervormd. De regeling bevat verschillende mogelijkheden. We geven hier kort aan wat de grote lijnen zijn. De details moet u zelf nagaan, want er zijn wel wat uitzonderingen en afwijkingen. Er zijn wel enkele vragen die u moet stellen, dat kan u doen via het volgende stappenplan

Inactieven moet je duurzaam activeren
Inactieven moet je duurzaam activeren
  • 04 October 2019

De Groep Maatwerk, de koepel van de Vlaamse maatwerkbedrijven, heeft ambitie. De 130 bedrijven kunnen een substantiële bijdrage leveren. We stellen onze knowhow ter beschikking van reguliere bedrijven en openen onze werkvloeren voor tijdelijke tewerkstelling. Essentieel is wel dat er gekozen wordt voor een activering die leidt tot duurzame tewerkstelling.