Redelijke aanpassingen: vier concrete voorbeelden op de werkvloer

16 okt

cover redelijke aanpassingen

Op 16 oktober 2018 verscheen een reader van Handicap en Arbeid. Redelijke aanpassingen zijn aanpassingen die het voor mensen met een arbeidshandicap mogelijk maken om in een bepaalde job toch datgene te doen wat van hen verwacht wordt. Redelijke aanpassingen zijn, vanuit de beleving van mensen met een handicap, een noodzakelijkheid om goed te kunnen werken. Continue reading

Werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap? (in 2018?)

9 okt

Op 8 oktober 2018 publiceerde de Stichting Innovatie en Arbeid de werkbaarheidsmonitor voor personen met een arbeidshandicap. Op hetzelfde ogenblik publiceerde de Commissie Diversiteit van de SERV een advies gebaseerd op dat rapport. Personen met een arbeidshandicap worden vaker geconfronteerd met werkstress, motivatieproblemen, een gebrek aan leermogelijkheden of problemen om werk en privé in balans te houden.commissiediversiteit

 

 

Continue reading

De nieuwe 2019 schoolverlatersagenda voor Buitengewoon Secundair Onderwijs is er. Gratis te verkrijgen.

8 okt

Al jaren is de schoolverlatersagenda van De Werkbank een onmisbaar instrument voor de schoolverlater uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs. Deze schoolverlatersagenda helpt leerkrachten om leerlingen voor te bereiden op de belangrijke sprong naar de arbeidsmarkt. De agenda is gepersonaliseerd en dient samen met de leerkracht in de klas te worden ingevuld. Er is ook een LIGHT versie. Deze bevat minder tekst en zal leerlingen die leesproblemen hebben of gewoonweg niet graag lezen meer aanspreken. Bijkomend is er een map met schema’s die een duidelijk overzicht van de belangrijkste hoofdstukken in de agenda weergeven. Al dit materiaal is gratis aan te vragen bij De Werkbank.

sva

Meer info.

Talenticap publiceert getuigenissen

27 sep

Eind september 2018 verscheen een brochure met getuigenissen van ondernemers met een handicap. Het boekje is een uitgave van Talenticap. Talenticap is een samenwerking van Hazo vzw, Alin vzw en NSZ (Neutraal Syndicaat voor zelfstandigen).

Naast de tien getuigenissen is er ook aandacht voor de ondersteuning van ondernemers met een handicap. Talenticap is een project binnen het Focus op Talent-beleid van minister Muyters.

talenticap getuigenissen

De brochure kan aangevraagd worden via een mailtje naar info@talenticap.be

Voor de geïnteresseerden is er op 4 oktober 2018 een informatiedag in Gent rond de combinatie van assistentie op de werkvloer en ondernemerschap. De start is om 11u, tot 16u.

Aantal federale ambtenaren met een beperking blijft ver onder quotum van 3%

25 sep

Het aantal federale ambtenaren met een handicap is licht gedaald, van 1,44% in 2016 naar 1,37% vorig jaar. De norm van 3% is daarmee nog veraf. In 2012 ging het nog om 1,54% van de ambtenaren. Dat blijkt uit het evaluatieverslag 2017 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH). Ze vraagt ‘een sterk engagement van alle actoren, en vooral van de regering’

bacph logo

Lees meer.

Herinnering: 13 november 2018: gespreksavond “Ondernemers met een handicap en chronische ziekte”

24 sep

Op dinsdag 13 november 2018 organiseert het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform een gespreksavond over ondernemen met een handicap of chronische ziekte. Deze gaat door in Leuven.

VPP afbeelding

Meer info en inschrijven. 

Zijn aanwezig in het panel:

  • Lien Vanrampelberg, medewerkster SERV Stichting Innovatie en Arbeid
  • Karen Warson, medewerkster VDAB en GTB rond ondernemen en personen met een arbeidshandicap
  • Louis Warlop, beleidsmedewerker Unizo
  • Luc Demarez, HAZO vzw, Handicap zelfstandig ondernemend, een vzw rond ondernemerschap en handicap

vpp logoGebruikers_overleg

Vlaams Parlement start proefproject met medewerkers van maatwerkbedrijf

18 sep

Het Vlaams Parlement sloot een overeenkomst met het maatwerkbedrijf TWI vzw uit Brussel om tijdens een proefperiode van vijf weken minimum 4 medewerkers van dit bedrijf in te zetten bij het parlement.

Lees meer.

Studiedag 4 oktober 2018 in Gent: Assistentie thuis en op het werk

12 sep

‘Assistentie thuis en op het werk’ is een actueel thema dat meer mensen beroert dan enkel ondernemers. Assistentienoden voor ondernemers met een handicap is vrij gelijklopend met de noden van werknemers met een handicap. De studiedag richt zich dan ook naar een ruim publiek.. Personen met een beperking, dienstverleners, vertegenwoordigers van overheidsdiensten en verenigingen, onderzoekers en beleidsmakers zijn welkom.

Lees meer

Een Goed Praktijk voorbeeld bij ActieDorpen Roemenië – Vlaanderen

6 sep

We gingen op de koffie met Els, een jongedame uit Geel in de Antwerpse Kempen, geboren in 1972. Ze volgde de opleiding secretariaatsmanagement-talen aan de hogeschool van Geel. Els heeft een aandoening van de spieren. Dit belette haar niet om zelf stappen naar werk te zetten.

photo ELS

Het verhaal van Els.

Kom op Tegen Kanker – congres rond jongeren en kanker

4 sep

Kom op Tegen Kanker organiseerde op 29 mei 2018 een congres rond jong en kanker. Met een Engelse afkorting: AYA’s, dat zijn adolescenten en jongvolwassenen.

Personen die in volle opstart van hun leven kanker tegenkomen als ziekte. En die hun leven na genezing terug op de rails moeten krijgen. kotk Continue reading