Tag Archives: inclusie

John Lafferty: een blinde rechter

12 okt

Een handicap hoeft geen beperking te zijn om een job op niveau uit te voeren. John Lafferty is reeds jaren rechter in Engeland. Doorzettingsvermogen, capaciteiten en wat hulpmiddelen meer heb je niet nodig.

lees het artikel op http://www.lawgazette.co.uk/people/interview-john-lafferty/5051158.article

Resolutie voor het verbeteren van het treinvervoer voor reizigers met een beperkte mobiliteit

17 aug

Op 2 juli 2015 werd door de Kamer een resolutie unaniem aangenomen voor het verbeteren van het treinvervoer voor reizigers met een beperkte mobiliteit.

Dat reizigers met een beperkte mobiliteit regelmatig ongemakken ondervinden bij het reizen met de trein is een understatement. Het VN-Verdrag bepaalt onder meer dat de overheid de persoonlijke mobiliteit van personen met een
handicap moet faciliteren op de wijze en op het tijdstip van hun keuze en tegen een betaalbare prijs. De overheid moet
passende maatregelen nemen om op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot vervoer.

De voltallige Kamer dring er daarom bij de Federale Regering op aan om:
1. bij het onderhandelen van toekomstige beheerscontracten aan te dringen om de aanvraagtijd voor gegarandeerde assistentie te reduceren naar 1 uur in de stations waar permanent assistentie mogelijk is;

2. bij het onderhandelen over de toekomstige beheerscontracten aan te dringen op een meer vraaggestuurd aanbod
van stations met gegarandeerde assistentie;

3. de inspanningen inzake toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit verder te zetten en de doelstellingen afgesproken in het beheerscontract te handhaven;

4. bij aanbestedingen voor treinstellen voldoende ambitieuze en duidelijke voorwaarden voor toegankelijkheid vast te leggen, en dat in overleg met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap;

5. er bij de onderhandelingen voor toekomstige beheerscontracten op toe te zien dat ambitieuze maar realistische doelstellingen inzake toegankelijkheid naar voren worden geschoven en hiervoor ook de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen;

6. afspraken te maken met de NMBS zodat reizigers die recht hebben op een nationale verminderingskaart of de kaart “kosteloze begeleider” deze automatisch toegestuurd krijgen;

7. aan te dringen op overleg tussen de NMBS en de NHRPH om te bekijken welke problemen personen met een beperkte mobiliteit ondervinden bij het gebruik van de ticketautomaten en indien nodig, maatregelen te nemen om die problemen te verhelpen.

Hoe zoenen doven?

17 aug
 Dit boekje biedt een antwoord op de meest gestelde vragen over doofheid
·      Wat is dovencultuur en waar slaat deafhood in hemelsnaam op?
·      Bestaat er voor elk Nederlands woord een gebaar?
·      Waar kunnen horende mensen Vlaamse Gebarentaal leren?
·      Bestaan er ook vuile gebaren?
·      Waarom zijn doven tegen het gebruik van het woord ‘doofstom’?
en natuurlijk:
·      Hoe zoenen doven?
Uitgever:  Fevlado-Diversus vzw
Publicatiejaar: 2014
Verkoopprijs: 15 € (excl. portkosten)
ISBN: 9789075977448
Bestellen kan bij:
Fevlado-Diversus
Stropkaai 38
9000 Gent

Publicatie met levensverhalen van arbeidsbeperkten en hun werkgever

2 jul

De Normaalste Zaak en Reëlle haalden twaalf levensverhalen op van mensen met een arbeidsbeperking die werken bij twaalf partners van De Normaalste Zaak. Van AutiWorks! tot IBM, van banketbakker tot HR-manager.

Ervaringen delen is een manier om verder te komen. Inspirerende verhalen van medewerkers met een arbeidsbeperking en hun werkgevers laten met praktijkvoorbeelden zien wat de mogelijkheden zijn en wat er nodig is om succesvol samen te werken.

Bezoek de website http://www.denormaalstezaak.nl/publicatie-met-levensverhalen-van-arbeidsbeperkten-en-hun-werkgever/ Je kan de verhalenbundel gratis downloaden.