Tag Archives: doventolk

Hoe zoenen doven?

17 aug
 Dit boekje biedt een antwoord op de meest gestelde vragen over doofheid
·      Wat is dovencultuur en waar slaat deafhood in hemelsnaam op?
·      Bestaat er voor elk Nederlands woord een gebaar?
·      Waar kunnen horende mensen Vlaamse Gebarentaal leren?
·      Bestaan er ook vuile gebaren?
·      Waarom zijn doven tegen het gebruik van het woord ‘doofstom’?
en natuurlijk:
·      Hoe zoenen doven?
Uitgever:  Fevlado-Diversus vzw
Publicatiejaar: 2014
Verkoopprijs: 15 € (excl. portkosten)
ISBN: 9789075977448
Bestellen kan bij:
Fevlado-Diversus
Stropkaai 38
9000 Gent

Studenten ontwikkelen robotarm die de Vlaamse gebarentaal kan

2 jul

Drie ingenieursstudenten van de Universiteit Antwerpen hebben als afstudeerproject een robotarm gemaakt. De arm spreekt gebarentaal en dat kan een belangrijke aanvulling zijn op het werk van menselijke gebarentolken.

gebarentaal robot

Bekijk de reportage op deredactie.be

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.39751?video=1.2381552

Actua 11: Redelijke aanpassingen

12 apr

Gisteren deed het Europees Hof deed een interessante uitspraak over ziekte, handicap in arbeidssituaties. Een werknemer die langdurig werkonbekwaam is door ongeval, handicap of ziekte kan je niet zomaar ontslaan. Men moet eerst redelijke aanpassingen voorzien. Redelijke aanpassingen kunnen er in bestaan: aanpassing functie, aanpassing van werkplek en verstrekken ander werk.

Met andere woorden, een werkgever kan een werknemer niet ontslaan omdat hij zich in een staat van arbeidsongeschiktheid van vermoedelijk lange duur zou bevinden, zonder dat hij voorafgaand de mogelijkheid van redelijke aanpassingen in overweging heeft genomen.

Redelijke aanpassingen kunnen van materiële ( algemene toegankelijkheidswerken, aangepast apparatuur, aanpassing werkpost, -,…) of immateriële aard (toegankelijke instructies, thuisarbeid, reorganisatie van de taken, aangepaste uurregeling, beleidswijziging, toekennen van een nieuwe betrekking, arbeidsduurvermindering,..) zijn. Een aanpassing wordt als redelijk beschouwd wanneer de uitvoering ervan geen onevenredige belasting voor de werkgever betekent. Elke vraag tot redelijke aanpassing moet geval per geval beoordeeld worden.

Hierbij brengen we de bijzondere tewerkstellingsondersteunehde maatregelen  (BTOM’s) van de VDAB nog eens onder de aandacht: