Info- en gespreksavond: re-integratie op het werk

17 Mei

Willen, mogen, kunnen, moeten werken.

Info en gespreksavond over de re-integratie van personen met een arbeidshandicap / chronische ziekte

Waar? Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel

Datum? Dinsdag 6 juni 2017 van 18u – 21u

Thema? Re-integratie op de werkvloer

Maggy De Block, minister van volksgezondheid streeft ernaar dat mensen die in het stelsel van de ziekteverzekering terecht komen sneller terug keren naar hun vroegere job. Tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap en chronische ziekte, daar streven het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en GRIP zeker naar. Maar de nieuwe maatregelen en de maatregelen die op stapel staan roepen toch wel wat vragen op.

Willen, mogen, kunnen, moeten werken. We gaan hierover in gesprek met verschillende betrokkenen en experts. Kom gerust meedoen, dinsdag 6 juni vanaf 18.

keepcalmandgo

Op voorhand inschrijven bij marie@gripvzw.be.

Wilt u gebruik maken van een tolk VGT? Laat ons dit dan weten vóór 31 mei.

Deze avond wordt georganiseerd door GRIPvzw en het Gebruikersoverleg Handicap, chronische ziekte  en Arbeid (GOHA)

Mis(s) Verkiezing: een mooie boodschap

5 Mei

Werkbaar werk op tafel

2 Mei

Zondag 11 juni van 10u tot 16u30

werkbaarwerk

Een beetje stress is uitdagend en gezond. Meestal lukt het om er mee om te gaan. Maar als die stress blijft duren, dan heb je een probleem. Stress kan vele oorzaken hebben, binnen én buiten het werk. Werkstress was in Vlaanderen nooit zo hoog.

De sociale partners vertegenwoordigd in de Sociaal-economische Raad van Vlaanderen willen het thema van werkbaar werk en werkstress verder uitdiepen. Daarvoor zijn ze op zoek naar de inbreng van  60 werkende Vlamingen (werknemers, zelfstandige ondernemers, bedrijfsleiders, ..).

Waarvan krijg jij stress? En hoe verminder je stress? Of heb je helemaal geen stress? Kom op zondag 11 juni mee rond de tafel zitten en deel jouw ervaring.

Verdere informatie over het evenement en de inschrijving vindt u op http://www.serv.be/stichting/evenement/werkbaar-werk-tafel

Praten over handicap: wees onhandig, dat helpt!

2 Mei

Voel je niet ongemakkelijk als je contact legt met mensen met een lichamelijke beperking. Ga het contact aan en wees niet bang om je onhandig uit te drukken. Sterker nog: neem de vrijheid om ongemakkelijke vragen te stellen.

Deze oproep deed  Lucille Werner op 1 mei in Radio EenVandaag. Ze is  ‘De Optimist’

save the date: 6 juni 2017

26 Apr

  Willen, mogen, kunnen, moeten werken.

Debat – gespreksavond over de re-integratie van personen met een arbeidshandicap / chronische ziekte

gripgebruikersoverleg 

Waar? Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel

Datum? Dinsdag 6 juni 2017 van 18u – 21u

Thema? Re-integratie op de werkvloer

Maggie De Block, minister van volksgezondheid, streeft ernaar dat mensen die in het stelsel van de ziekteverzekering terecht komen sneller terugkeren naar hun vroegere job. Tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap en chronische ziekte, daar streven het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en GRIP vzw zeker naar. Maar de nieuwe maatregelen en de maatregelen die op stapel staan roepen toch wel wat vragen op.

Willen, mogen, kunnen, moeten werken. We gaan hierover in gesprek met verschillende betrokkenen en experts. Kom gerust meedoen, dinsdag 6 juni vanaf 18u.

keepcalmandgo

 

Sociale economie is ook economie

26 Apr

Hoeveel mensen met een handicap en chronische ziekte werken in de sociale economie in 2015?

Sociale economie is ook economie.

Sociale economie is een onderdeel van dé economie. Dat zeggen alleszins de koepels van de maatwerkbedrijven, zoals Groep Maatwerk en S.S.T. Maar sociale economie is toch anders dan gewone economie omdat er overheidssubsidiëring is van quasi alle werknemers. Die werknemers hebben een erkenning gekregen van de overheid omdat ze (nog) niet terechtkunnen in gewone bedrijven. Die subsidiëring kan verschillende oorzaken hebben. Eén reden is omwille van handicap of chronische ziekte. Ook de begeleiding op de werkvloer wordt minstens gedeeltelijk gefinancierd door de overheid. Ook in de reguliere economie worden er loonsubsidies gegeven. Maar dat vormt een groot verschil met de loonsubsidies die worden gegeven in de sociale economie. De impact ligt toch heel verschillend.

Lees het volledig artikel.

Online opleiding antidiscriminatiewetgeving

26 Apr

De bedrijfswereld voelt een groeiende nood aan informatie over diversiteitsbeleid en antidiscriminatiewetgeving. Unia besloot een online opleiding te ontwikkelen om hieraan tegemoet te komen, mede omdat online cursussen ondertussen goed ingeburgerd zijn in de bedrijfswereld.

De online opleiding is specifiek voor hr- en teammanagers, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers van werknemers. Ze concentreert zich op situaties in de arbeidssfeer, dus niet voor goederen en diensten.

De module wetgeving bestaat uit drie hoofdstukken (Gaat het om een bescherm criterium? Enz), die voor een basisopleiding wetgeving zorgen. Je verwerft het begrippenkader, dat nodig is voor het begrijpen van de 150 concrete situaties. Bij het lezen van de situaties evolueer je naar een expertenrol en vragen we je om eigen “good practices” in te sturen. Zo kan de site blijven groeien met de meest prangende vragen uit de verschillende sectoren.

Naast algemene wetgeving is er nu ook een module rond HANDICAP.

Meer info op www.ediv.be

Lees een uitgebreidere analyse incl. interessante links hier.

ediv3ediv2