Handleiding aanvraag VOP

Dossier steunpunt handicap & arbeid:

Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP)

INHOUD

1 VOP in het kort

2 De aanvraagprocedure

3 Uitbetaling VOP

4 Verlenging/verhoging van de VOP

5 Niet akkoord met de beslissing van VDAB: heroverweging


1 VOP in het kort

De Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) is een premie voor een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of heeft aangeworven. De VOP compenseert de bijkomende inschakelingskosten, ondersteuningskosten en de eventueel lagere productiviteit omwille van de arbeidshandicap. Het doel van de premie is het bevorderen van de professionele integratie van werknemers met een arbeidshandicap in het normaal economisch circuit. Zowel voor voltijdse als voor deeltijdse werknemers. Zowel voor huidige

als voor nieuwe werknemers. Ook zelfstandigen (hoofdberoep/bijberoep) met een handicap kunnen gebruik maken van de VOP.

De premie voor een nieuwe aanwerving van een voltijdse medewerker bedraagt:

 •  40% van een geplafonneerd referteloon gedurende het kwartaal van de aanwerving en de 4 daaropvolgende kwartalen. 1531,93 Euro x 2 = 3063,86 Euro x 40% = een MAXIMALE premie van 1225,54 Euro per maand

 

 • 30% van een geplafonneerd referteloon gedurende het volgende jaar.

1.531,93 Euro x 2 = 3063,86 Euro x 30% = een MAXIMALE premie van 919,16 Euro per maand

 

 • 20% gedurende de drie daaropvolgende jaren. (+/- 11 kwartalen)

1531,93 Euro x 2 = 3063,86 Euro x 20% = een MAXIMALE premie van 612,77 Euro per maand

 

Goed om te weten:

 

 • Er is 100% garantie op premies gedurende 5 jaar!
 • Kans op 5 jaarlijkse verlenging van de premie aan 20%.
 • De premie wordt om de drie maanden uitbetaald.

 

Goed om te weten:

Wat is het referteloon?

 

Het referteloon = het brutoloon + de verplichte RSZ-werkgeversbijdragen -de verminderingen op de RSZ-werkgeversbijdragen.

 

Wat is het plafond?

Het plafond bedraagt tweemaal het GGMMI (= gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen) voor een werknemer vanaf 21 jaar. Bij een deeltijdse tewerkstelling zal het referteloon begrensd worden volgens de tewerkstellingsbreuk. Als een werknemer met recht op VOP bijvoorbeeld 4/5 werkt, zal het referteloon begrensd worden tot 80% van 2 x het GGMMI. Dit vanaf 01/07/2016 voor nieuwe aanvragen en vanaf 01/01/2019 voor reeds lopende dossiers.

 

Wat is het GGMMI?

Het GGMMI bedraagt momenteel 1531,93 EUR/maand (vanaf 1 juni 2016)

 

 • Bepaalde mensen met specifieke aandoeningen komen rechtstreeks in aanmerking voor een verhoogde VOP (max. 60%).
 • Na een periode van één jaar tewerkstelling kan je ook voor andere werknemers met een VOP, een verhoogde VOP bekomen mits het indienen van een gemotiveerde aanvraag.
 • Voor werknemers die reeds in dienst zijn is er een tussenkomst mogelijk vanaf het kwartaal van de aanvraag. De werknemer moet het recht op de premie gekregen hebben van de VDAB. Voor het berekenen van de geldende kwartalen, gaat men terug tot het kwartaal van de aanwerving, niet het kwartaal van de aanvraag. Een persoon die reeds langere tijd in dienst is zal daardoor automatisch starten in een lager percentage (respectievelijk 30% of 20% afhankelijk of betrokkene reeds langer dan 5 of 9 kwartalen in dienst is). Indien betrokkene direct terugvalt op 20% blijft het bekomen percentage doorlopen tot het 20ste kwartaal. Een medewerker die start aan 30% doorloopt de rest van het aantal kwartalen aan dit percentage en opent aansluitend tot het einde van het 20ste kwartaal het recht op een premie van 20%.

Mindmap VOP

2 Aanvraagprocedure

Mindmap aanvraagprocedure

 Betrokken werknemer moet gekend zijn bij de VDAB. Indien betrokkene een erkenning heeft als persoon met een arbeidshandicap en het recht heeft op een VOP volstaat het digitaal aanvraagformulier om de procedure te starten.

Indien de werknemer nog geen erkenning heeft als persoon met een arbeidshandicap bij de VDAB zal hij/zij dit eerst administratief in orde moeten brengen.

Stappenplan voor een werknemer die reeds in dienst is en nog geen erkenning heeft als persoon met een arbeidshandicap

 

Stap 1: meld je arbeidshandicap bij VDAB

Via de lokale werkwinkel, mijn loopbaan of door te bellen naar het gratis nummer 0800 30 700.

 

Stap 2: bereid je voor op het gesprek met VDAB

Vraag aan je arts om een schriftelijke verklaring in te vullen waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is. Neem deze verklaring mee naar het gesprek, samen met andere bewijsstukken die je arbeidshandicap aantonen. Bijvoorbeeld: medische attesten, verklaringen van je school of het CLB, verslagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Tijdens het gesprek zal de consulent naar je verhaal luisteren en nagaan of je in aanmerking komt voor een erkenning van je arbeidshandicap. Is dit het geval, dan doet hij een aanvraag voor je en geeft je een seintje of je aanvraag goedgekeurd is of niet.

 

Stap 3: vraag het recht op maatregelen aan

Als je arbeidshandicap erkend is, kan je beroep doen op bijzondere tewerkstellingsmaatregelen. Dit zijn financiële tegemoetkomingen voor de werkgever of voor de aankoop van hulpmiddelen om je werk beter te kunnen uitvoeren.

 

Stap 4: vraag de maatregelen aan

Als je daadwerkelijk gebruik wil maken van een maatregel, dan moet je zelf of je werkgever de uitvoering van de maatregel aanvragen.

 

3 Uitbetaling Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vanaf 1 juli 2016 moet de aanvraag tot uitbetaling van de VOP gebeuren bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Dit kan op   http://www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop/hoe-aanvragen

 

Zorg ervoor dat je je elektronische identiteitskaart met pincode bij je hebt.

De aanvraag tot betaling op papier indienen kan met onderstaand formulier.

Bekijk dit document in word: 20160715_vop_aanvraagformulier

aanvraagVOP1aanvraagVOP2aanvraagVOP3aanvraagVOP4

 De beslissing die door het Departement WSE wordt genomen inzake aanvragen tot het bekomen van een VOP, is gebaseerd op persoonsgegevens verkregen van:

 • het rijksregister van de natuurlijke personen (Beraadslaging nr. 16/014 van 1 maart 2016);
 • het kruispuntbankregister (Beraadslaging nr. 16/014 van 1 maart 2016);
 • de DIMONA-persoonsgegevensbank (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling), het personeelsbestand van de werkgevers, ingeschreven bij de RSZ en de DIBISS, de dmfa-aagifte en het werkgeversrepertorium van de RSZ en de DIBISS (Beraadslaging nr. 16/014 van 1 maart 2016);
 • Het “Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders” of kortweg ARZA (Beraadslaging nr. 16/014 van 1 maart 2016)
 • De Vlaamse Toezichtscommissie of kortweg VTC (Beraadslaging nr. 20/2016 van 25 mei 2016)

 

  4 Verhoging/verlenging van de VOP

 Verlengingen en verhogingen van de VOP moeten vanaf 01/07/2016 worden aangevraagd via het Departement Werk en Sociale Economie. Het Departement bezorgt de gemotiveerde aanvraag van de werkgever/zelfstandige aan de Dienst Arbeidsbeperking (DABP) van de VDAB die een deskundige op bezoek laat gaan (op de werkvloer), om in te schatten of de premie verlengd of verhoogd kan worden.

TIP: Bespreek de impact van de arbeidshandicap doorheen de bestaande functionerings-, plannings- of evaluatiegesprekken. Dit voorbereidend werk vergemakkelijkt de eindoefening voor de VDAB en zorgt ervoor dat de argumentatie/motivatie gemakkelijker zal verlopen.

Bekijk dit document in word:vop_motivering_0

motivatievop1motivatievop2motivatievop3motivatievop4motivatievop5motivatievop6

 

5 Niet akkoord met de beslissing van VDAB: heroverweging

Als je niet akkoord gaat met de beslissing van VDAB (percentage VOP, verlenging VOP, verhoging VOP,….) , dan kan je binnen de 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommissie van VDAB. Vul hiervoor het formulier voor gemotiveerd verzoek heroverweging in en bezorg het aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.

De heroverwegingscommissie zal je verzoek bekijken en een advies formuleren aan de raad van bestuur van de VDAB. Het is de raad van bestuur die de uiteindelijke beslissing neemt.

Zowel werkgever als werknemer kunnen gehoord worden op de heroverwegingscommissie. Het is dikwijls raadzaam om persoonlijk een toelichting te komen geven over het functioneren van de medewerker. Deze toelichting maakt het voor de leden van de commissie mogelijk om zich een genuanceerder beeld te vormen van de situatie. De heroverwegingscommissie zetelt eenmaal per maand in het hoofdkantoor van de VDAB te Brussel.

Bekijk dit document in word: Sjabloon-gemotiveerd-verzoek (1)

 

heroverwegingVOP1heroverwegingVOP2heroverwegingVOP3heroverwegingVOP4

(DOSSIER UPDATE 30/08/2016)

Steunpunt handicap & arbeid
Van Vaerenberghstraat 6 2600 Antwerpen-Berchem
info@handicapenarbeid.be http://www.handicapenarbeid.be

logo steunpunt hoge resolutie

12 Responses to “Handleiding aanvraag VOP”

 1. Elsje Allemeersch 31 augustus 2015 at 16:21 #

  Ik heb al geruime tijd recht op een VOP. Op 7 september verander ik van werk. Heeft mijn nieuwe werkgever ook recht op de premies?

  • Patrick Vandeweerd 1 september 2015 at 08:00 #

   Inderdaad. Bij een nieuwe werkgever heb je opnieuw recht op de VOP. Je start normaal gezien terug met een premie van 40%

 2. else 16 november 2015 at 16:58 #

  Ik sta op het punt om mijn aanvraag binnen te doen om in aanmerking te komen voor VOP maar kan niet goed volgen mij is verteld dat ik minder werk en mijn werkgever betaald krijg wat ik niet werk .Behoud ik dan gewoon mijn loon of verdien ik dan minder

  • Patrick Vandeweerd 17 november 2015 at 07:13 #

   De VOP is in ieder geval geen vervangingsinkomen, dus als je 20% rendementsverlies hebt, krijgt je werkgever 20% van het loon (geplafonneerd) terugbetaald. Ga je officieel over naar bvb een 3/4de job, dan zal je werkgever maar 20% krijgen op basis van je 3/4de loon. Officiele arbeidsduurvermindering kan dus niet opgevangen worden met de VOP. Door deeltijds te werken gaat daarenboven het rendementsverlies misschien verminderen of wegvallen en verlies je later misschien je rechten op je VOP.

 3. innnnaji 29 december 2015 at 14:16 #

  Please can you give me a list of companies that employs people with VOP premie ?

  • brechtprovoost 2 januari 2016 at 11:40 #

   More than 10000 people are employed with a VOP-premie. The VDAB (public employment service)has the data, but no lists with compagnies is available.

 4. Jean Nierynck 13 maart 2017 at 09:25 #

  Ik zit sinds januari in het vop systeem en heb een arbeidscontract van 38uur. Nu ben ik overeengekomen met de werkgever om een uur en half per dag vroeger te stoppen om meer rust te hebben.
  Mijn werkgever wil mijn arbeidscontract veranderen naar 30,5uur. Kan dit zomaar? Voor de uren dat ik niet meer werk krijgt mijn werkgever toch de premie.

 5. Ytan lemmens 26 november 2017 at 11:01 #

  Ik heb da aanvraagpapueren klaarliggen, maar ben op het moment op ziekenkas, als ik in december goedkeuring krijg van uza begin ik terug progressief te werken. Kan dit samen met vip?

  • Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid 29 november 2017 at 22:32 #

   Dag Ytan, je moet niet wachten om de aanvraag te doen. De VOP (niet de VIP, dat is een oud systeem) kan je combineren met progressieve tewerkstelling. Dus zeker in orde brengen! Veel succes met je re-integratie

 6. jordi heirweg 12 januari 2019 at 22:33 #

  ik werk al bijna 2 jaar via een interimkantoor in een bedrijf, het interimkantoor krijgt hier voordelen voor door mijn VOP. als ik in dit bedrijf zelf vast aangenomen word krijgen deze dan het eerste jaar 40 % enzo verder of loopt het verder op de jaren die al bij de interim liepen?

  • Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid 16 januari 2019 at 15:15 #

   Jordi, je gaat naar een andere werkgever (nu is het interimkantoor je werkgever). Dus de cyclus begint van voor af aan. Dus 40% om te beginnen … Als je kans hebt op een vaste job is het niet nadelig om over te schakelen (als het over de VOP gaat)

Trackbacks/Pingbacks

 1. Hoe vraag je een VOP aan? | Steunpunt handicap en arbeid - 31 augustus 2016

  […] dossier ‘handleiding aanvraag VOP‘ kreeg een […]

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: