Commissie diversiteit

De Commissie Diversiteit van de SERV brengt regelmatig adviezen en aanbevelingen rond de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. De lijst is bijgewerkt tot 5 december 2018. De sociale partners (werkgevers en vakbonden) en de kansengroepen (onder andere het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid) maken deel uit van dit overleg. Er is telkens een link ingevoegd naar de oorspronkelijke tekst op de website van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ( www.serv.be ). Je kan rechtstreeks naar de pagina met adviezen van de Commissie Diversiteit.

commissiediversiteit

Lees meer …

 • Advies Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2019 Vlaamse overheid – 30/11/2018 – tekst
 • Advies ondernemerschap bij personen met een arbeidshandicap – 29/10/2018 – tekst
 • Advies werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap – 8/10/2018 – tekst advies
 • Addendum Advies tewerkstelling kansengroepen lokale besturen – 13/09/2018 – tekst addendum
 • Advies EVA Toegankelijk Vlaanderen – 29/01/2018 – tekst advies
 • SERV Werkprogramma 2018, met ook het jaarplan van de Commissie Diversiteit pagina 44-45 – 17/01/2017 – SERV Werkprogramma 2018 Volledige tekst
 • Advies tewerkstelling kansengroepen lokale besturen Vlaanderen – 08/06/2017 – tekst advies
 • Advies Gelijke Kansenplan Vlaamse overheid 2017 – 27/02/2017 – Advies Gelijke Kansenplan 2017 van de Vlaamse overheid
 • SERV Werkprogramma 2017, met ook het jaarplan van de Commissie Diversiteit pagina 37-39 – 23/01/2017 – SERV Werkprogramma 2017 Volledige tekst
 • Engagementsverklaring van de SERV samen met vier ministers van de Vlaamse regering over de uitvoering van een aantal acties uit de actielijst arbeidsbeperking 2020 – 14/12/2016 – Definitieve tekst engagementsverklaring actielijst arbeidsbeperking 2020
 • Advies Gelijke Kansenplan Vlaamse overheid 2016 – 18/04/2016 – Advies Gelijke kansenplan 2016 van de Vlaamse overheid
 • Advies Horizontaal Gelijke Kansenplan (Open Coördinatiemethode) Vlaamse regering 2015-2019 – 18/01/2016 – Advies Horizontaal Gelijke Kansenplan
 • Advies actielijst arbeidsbeperking 2020 – 03/12/2015 – tekst advies
 • Advies werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap – 26/10/2015 – tekst adviesRapport Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV
 • Advies Conceptnota “Focus op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname” – 28/09/2015 – tekst advies
 • Advies Vlaams loopbaan- en diversiteitsbeleid – 02/06/2015 – tekst advies
 • Jaarprogramma Commissie Diversiteit 2015 – 21/01/2015 – tekst programma
 • Advies inactiviteitsvallen (actualisering) – 14/01/2015 – tekst advies
 • Advies Gelijke Kansenplan van de Vlaamse overheid 2015 – 08/12/2014 – tekst advies
 • Advies psychische problemen op de arbeidsmarkt – 20/03/2014 – tekst advies
 • jaarprogramma Commissie Diversiteit 2014 – 01/03/2014 – tekst programma
 • Advies Oprichting Extern Verzelfstandigd Agentschap Toegankelijkheid – 05/12/2013 – tekst advies
 • Advies Tien jaar Commissie Diversiteit – tien beleidsprioriteiten – 28/11/2013 – tekst advies
 • Advies Gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2014 – 14/11/2013 – tekst advies
 • Advies wijzingsdecreet van het Meer Evenredige Participatie (MEP)-decreet van 2007 en Gelijke Kansendecreet van 2008 – 17/09/2013 – tekst advies
 • Advies interfederalisering Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding – 16/09/2013 – tekst advies
 • Jaarprogramma Commissie Diversiteit 2013 – 05/03/2013 – tekst jaarprogramma
 • Advies Collectief Maatwerkdecreet – 18/02/2013 – tekst advies
 • Advies Gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2013 – 29/11/2012 – tekst advies
 • Advies Taalbeleid op de arbeidsmarkt – 22/10/2012 – tekst advies
 • Insteek Advies Genderloopbaankloof – 20/06/2012
 • lijst Aanbevelingen aan de minister van Werk naar aanleiding van de algemene raad van de Commissie diversiteit 2012 – 06/06/2012 – tekst
 • Geactualiseerd Actieplan bestrijding arbeidsgerelateerde discriminatie (ABAD) – 30/05/2012 – tekst advies
 • Jaarprogramma Commissie Diversiteit 2012 – 15/02/2012 – tekst jaarprogramma
 • Advies gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2012 – 14/12/2011 – tekst advies
 • Actielijst personen met een arbeidshandicap – 30/05/2011 – tekst advies
 • Jaarprogramma Commissie Diversiteit 2011 – 29/04/2011 – tekst jaarprogramma
 • Advies arbeidszorg 14/03/2011 – tekst advies
 • Advies Gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2011 – 17/12/2010 –
 • Advies samenwerkingsakkoord professionele integratie van personen met een handicap – 12/07/2010
 • Advies Vesoc-krachtlijnennota evenredige arbeidsdeelname 2010 – 12/07/2010
 • Advies ondernemerschap bij personen van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap – 09/06/2010
 • Jaarprogramma Commissie Diversiteit 2010 – 29/04/2010
 • Advies over de insteek geactualiseerd actieplan arbeidsgehandicapten – 13/05/2009
 • Advies Gelijke kansen- en diversiteitsplan 2009 Vlaamse overheid – 28/11/2008
 • Advies aan minister Frank Vandenbroucke inzake werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap – 09/07/2008 – tekst advies
 • Advies van de commissie Diversiteit betreffende de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bij de lokale en provinciale overheden – 09/07/2008
 • Advies over het ontwerp van de VESOC- krachtlijnnota evenredige arbeidsdeelname 2008 – 15/05/2008
 • Advies betreffende de beleidsacties ten aanzien van de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap – 23/04/2008
 • Advies gelijke Kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2008  – 30/11/2007
 • Advies over het decreet voor een kader rond het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid – 10/10/2007
 • Advies betreffende Vlaams actieplan werkloosheidsvallen 2007 – 06/06/2007
 • Advies over monitoring kansengroep personen met een arbeidshandicap – 25/05/2007
 • Advies diversiteitstoets model sectorconvenant – 23/05/2007
 • Advies betreffende het ontwerp van VESOC-krachtlijnennota 2007 – 18/04/2007
 • Advies Gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2007 – 22/11/2006
 • Advies gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2006 – 18/01/2006
 • Advies aan mevrouw Ingrid Pelssers (dienst emancipatiezaken Vlaamse overheid) in verband met charter en handleiding redelijke aanpassingen – 12/12/2005
 • Aanbeveling operationalisering van het concept personen met een arbeidshandicap – 18/07/2005
 • Advies over de operationalisering van het concept personen met een arbeidshandicap – 18/07/2005
 • Advies over de evaluatie van de Gemeenschappelijke platformtekst ‘Evenredige arbeidsdeelname 2010’ van 10 december 2003 – 15/07/2005
 • Advies over mobiliteit en toegankelijkheid als barrière en activiteitsval voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap – 09/02/2005
 • Insteek van de commissie diversiteit, betreffende krachtlijen VESOC- actieplan 2005 – 09/02/2005
 • Advies positieve actieplan 2005 – 24/11/2004
 • Advies over het besluit evenredige participatie bij het overheidspersoneel – 19/05/2004
 • Advies over het protocol betreffende de redelijke aanpassingen – 05/05/2004 – tekst advies
 • Aanbeveling actieplan 2004 ter uitvoering van de platformtekst personen met een handicap de dato 2 december 2003 – 30/04/2004
 • Advies over het wegwerken van activiteitsvallen bij personen met een arbeidshandicap – 03/03/2004 – tekst advies

 

2 Responses to “Commissie diversiteit”

Trackbacks/Pingbacks

 1. Wat deed en doet de commissie Diversiteit? | Steunpunt handicap en arbeid - 9 maart 2017

  […] Commissie diversiteit […]

 2. Vlaamse overheid heeft nog veel werk! | Handicap en Arbeid - 5 december 2018

  […] Commissie diversiteit […]

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: