Tolken

Dossier steunpunt handicap & arbeid:

Tolken: gebarentaal-, oraal- en schrijftolk

INHOUD

Dossier steunpunt handicap & arbeid: Tolken: gebarentaal-, oraal- en schrijftolk
MINDMAP TIJDSLIJN
INHOUD
1 Algemeen
2 Definities
3 Welke personen met een auditieve handicap komen in aanmerking?
4 Welke tussenkomsten?
5 Erkenning van doventolken
6 Het aanvragen van tolken

Bijstand doventolk 0914

 

stappenplan aanvraag doventolken 0914

1 Algemeen

De VDAB neemt de ondersteuning van personen met een auditieve handicap, door een gebarentaal-, oraal- en schrijftolk, ten laste binnen bepaalde grenzen en mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De aard en de ernst van de auditieve handicap moeten de ondersteuning rechtvaardigen en de tenlasteneming is alleen mogelijk als de ondersteuning op voorhand bij de VDAB is aangevraagd.

Deze vergoeding is mogelijk voor het gebruik van een tolk tijdens sollicitatiegesprekken, tijdens door VDAB georganiseerde of erkende dienstverlening en op de werkvloer tijdens de uitvoering van de job. De maatregel geldt dus voor werknemers en werkzoekenden.

2 Definities

Een tolk Vlaamse Gebarentaal vertaalt de Vlaamse Gebarentaal naar het gesproken Nederlands en omgekeerd. Vooraleer iemand zich tolk Vlaamse Gebarentaal mag noemen, moet die persoon een degelijke opleiding genoten hebben, een deontologische code ondertekenen en zich laten registreren bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Meer informatie: Vlaamse Gebarentaal

Een schrijftolk is een persoon die het gesproken woord simultaan omzet in geschreven tekst. De schrijftolk geeft een zo exact mogelijk geschreven weergave van de mondelinge communicatie. De nota’s van de schrijftolk worden enkel meegegeven als alle betrokken partijen hiervoor hun goedkeuring hebben gegeven.

Een orale tolk tenslotte herhaalt alles wat er gezegd wordt met een duidelijk mondbeeld en zonder stem.

3 Welke personen met een auditieve handicap komen in aanmerking?

De persoon die:

  • van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht kreeg op bijstand van een doventolk;
  • van het VAPH een ticket “vervanging gehoor” kreeg;
  • van het VAPH de toelating kreeg om in het hoger onderwijs beroep te doen op pedagogische hulp omdat hij doof of slechthorend is;
  • een schriftelijke verklaring van een neus-, keel- en oorarts heeft, dat hij een van volgende problematieken heeft en dat er geen behandeling meer mogelijk is: een verlies van minimum 70 dB bij tonale audiometrie (beste oor) of 70% of minder spraakverstaan bij vocale audiometrie.
  • de toelating kreeg van het departement Onderwijs om beroep te doen op een tolk.
  • niet beantwoordt aan één van bovenstaande voorwaarden, maar op basis van een uitgebreid onderzoek, toch in aanmerking komt.

 4 Welke tussenkomsten?

Werkzoekenden met een auditieve arbeidshandicap hebben per kalenderjaar recht op maximum 18 tolkuren. Deze kunnen vanaf het solliciteren ingeschakeld worden. Een afwijking van dit maximum is mogelijk wegens bijzondere individuele omstandigheden, maar enkel als deze kadert binnen een trajectbegeleiding of binnen een loopbaandienstverlening. Ook tijdens een opleiding kan je beroep doen op een tolk. De VDAB bepaalt samen met de opleidingsinstantie hoeveel uur de persoon met een arbeidshandicap, beroep kan doen op een tolk.

De VDAB neemt voor werknemers met een auditieve arbeidshandicap de dienstverlening door een tolk ten laste. Dit in arbeidssituaties (aangepast aan de arbeidshandicap) die occasionele taken of omstandigheden met zich meebrengen die technische ondersteuning door een deskundig opgeleide tolk verantwoorden omdat verbale communicatie noodzakelijk is om tot een optimale functie-uitoefening en taakuitvoering te komen. De ten laste genomen dienstverlening wordt beperkt tot maximaal 10% van de effectieve werktijd op jaarbasis. Een verhoogde tenlasteneming tot 20 % is mogelijk als de aard van de arbeid dit rechtvaardigt of in geval van uitbreiding van takenpakket  promotie of bijscholing.

De VDAB neemt de gepresteerde uren en de werkelijk gemaakte verplaatsingskosten van de tolk op zich. De tenlasteneming geldt alleen voor kosten die gemaakt zijn na een aanvraag bij de VDAB.

1 Algemeen
De VDAB neemt de ondersteuning van personen met een auditieve handicap, door een gebarentaal-, oraal- en schrijftolk, ten laste binnen bepaalde grenzen en mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De aard en de ernst van de auditieve handicap moeten de ondersteuning rechtvaardigen en de tenlasteneming is alleen mogelijk als de ondersteuning op voorhand bij de VDAB is aangevraagd.
Deze vergoeding is mogelijk voor het gebruik van een tolk tijdens sollicitatiegesprekken, tijdens door VDAB georganiseerde of erkende dienstverlening en op de werkvloer tijdens de uitvoering van de job. De maatregel geldt dus voor werknemers en werkzoekenden.

2 Definities

Een tolk Vlaamse Gebarentaal vertaalt de Vlaamse Gebarentaal naar het gesproken Nederlands en omgekeerd. Vooraleer iemand zich tolk Vlaamse Gebarentaal mag noemen, moet die persoon een degelijke opleiding genoten hebben, een deontologische code ondertekenen en zich laten registreren bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Meer informatie: Vlaamse Gebarentaal
Een schrijftolk is een persoon die het gesproken woord simultaan omzet in geschreven tekst. De schrijftolk geeft een zo exact mogelijk geschreven weergave van de mondelinge communicatie. De nota’s van de schrijftolk worden enkel meegegeven als alle betrokken partijen hiervoor hun goedkeuring hebben gegeven.
Een orale tolk tenslotte herhaalt alles wat er gezegd wordt met een duidelijk mondbeeld en zonder stem.
3 Welke personen met een auditieve handicap komen in aanmerking?

De persoon die:
• van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) het recht kreeg op bijstand van een doventolk;
• van het VAPH een ticket “vervanging gehoor” kreeg;
• van het VAPH de toelating kreeg om in het hoger onderwijs beroep te doen op pedagogische hulp omdat hij doof of slechthorend is;
• een schriftelijke verklaring van een neus-, keel- en oorarts heeft, dat hij een van volgende problematieken heeft en dat er geen behandeling meer mogelijk is: een verlies van minimum 70 dB bij tonale audiometrie (beste oor) of 70% of minder spraakverstaan bij vocale audiometrie.
• de toelating kreeg van het departement Onderwijs om beroep te doen op een tolk.
• niet beantwoordt aan één van bovenstaande voorwaarden, maar op basis van een uitgebreid onderzoek, toch in aanmerking komt.
4 Welke tussenkomsten?

Werkzoekenden met een auditieve arbeidshandicap hebben per kalenderjaar recht op maximum 18 tolkuren. Deze kunnen vanaf het solliciteren ingeschakeld worden. Een afwijking van dit maximum is mogelijk wegens bijzondere individuele omstandigheden, maar enkel als deze kadert binnen een trajectbegeleiding of binnen een loopbaandienstverlening. Ook tijdens een opleiding kan je beroep doen op een tolk. De VDAB bepaalt samen met de opleidingsinstantie hoeveel uur de persoon met een arbeidshandicap, beroep kan doen op een tolk.
De VDAB neemt voor werknemers met een auditieve arbeidshandicap de dienstverlening door een tolk ten laste. Dit in arbeidssituaties (aangepast aan de arbeidshandicap) die occasionele taken of omstandigheden met zich meebrengen die technische ondersteuning door een deskundig opgeleide tolk verantwoorden omdat verbale communicatie noodzakelijk is om tot een optimale functie-uitoefening en taakuitvoering te komen. De ten laste genomen dienstverlening wordt beperkt tot maximaal 10% van de effectieve werktijd op jaarbasis. Een verhoogde tenlasteneming tot 20 % is mogelijk als de aard van de arbeid dit rechtvaardigt of in geval van uitbreiding van takenpakket promotie of bijscholing.
De VDAB neemt de gepresteerde uren en de werkelijk gemaakte verplaatsingskosten van de tolk op zich. De tenlasteneming geldt alleen voor kosten die gemaakt zijn na een aanvraag bij de VDAB.

5 Erkenning van doventolken

De dienstverlening mag enkel gegeven worden door een erkende doventolk. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkent de doventolken en informeert het centraal tolkenbureau (CAB) over de verleende erkenningen. Het bureau stelt de lijst van erkende tolken op en stelt deze ter beschikking van eventuele geïnteresseerden. Ook het centraal tolkenbureau moet erkend zijn door het VAPH.

6 Het aanvragen van tolken
Wie een tolk wil aanvragen, moet contact opnemen met het Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor doven of CAB: Dendermondsesteenweg 449, 9070 Destelbergen, tolkaanvraag@cabvlaanderen.be, www.cabvlaanderen.be
Het aanvragen van extra tolkuren moet steeds worden aangevraagd via het elektronisch formulier “Aanvraag voor uitbreiding doventolkuren” . De aanvraag moet worden opgestuurd naar de Dienst Arbeidshandicapspecialisatie van de VDAB (provincie).

tolk

Steunpunt handicap & arbeid Van Vaerenberghstraat 6  2600 Antwerpen-Berchem

www.handicapenarbeid.be info@handicapenarbeid.be

 

 cx.jpg

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: