Nierproblemen

Met dit document willen we een aanzet geven om de effectieve tewerkstelling van personen met nierproblemen te optimaliseren. Vergeet echter niet dat aanpassingen of afspraken steeds geval per geval moeten bekeken worden, rekening houdend met de individuele noden en beperkingen van elke werknemer.

INHOUD

1 Wat zijn nierziekten?

2 Wat is dialyse?

3 Mogelijke aanpassingen en oplossingen

4 Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen VDAB: BTOM

1 Wat zijn nierziekten?

Nierziekten zijn aandoeningen die de structuur en functie van de nieren wijzigen. Er zijn verschillende soorten aandoeningen die elk verschillend behandeld moeten worden. Sommige nierziekten kunnen leiden tot het falen en zelfs uitval van de nieren. Niet bij elk nierfalen is dialyse of een niertransplantatie nodig. Een aangepast dieet en medicatie kan hier helpen. Enkel bij ernstig nierfalen kan dialyse of transplantatie noodzakelijk zijn.

2 Wat is dialyse?

Dialyse is nodig wanneer de nieren niet meer in staat zijn om voldoende afvalstoffen te verwerken. Er bestaan twee vormen van dialyse.

Hemodialyse:

Dit is een proces waarbij overtollige afvalstoffen en water worden verwijderd uit het bloed, door in een speciaal gemaakte ader in de onderarm een dialyse-oplossing in te brengen. Hemodialyse vereist het gebruik van een machine en een dialyse-sessie duurt ongeveer vier uur. Deze dialyse moet meestal drie keer per week gebeuren.

Peritoneale dialyse:

Deze dialyse brengt de dialyse-oplossing in de buikholte aan door middel van een katheter. Afvalstoffen en overtollig water worden als het ware weggezogen en kunnen afgetapt worden uit de buik in een zak die weggegooid wordt. Dit soort dialyse moet meestal vier keer per dag gebeuren.

3 Mogelijke aanpassingen en oplossingen

Mensen met nierproblemen kunnen sommige van de beperkingen hieronder besproken ervaren, maar zelden komen ze allemaal voor. Ook de mate waarin een beperking voorkomt verschilt van individu tot individu. Wees ervan bewust dat heel wat mensen met een spierdystrofie geen of slechts minimale specifieke aanpassingen nodig zullen hebben om hun werk goed uit te voeren.

De aangehaalde aanpassingen zijn ook slechts een greep uit de mogelijkheden. Tal van andere oplossingen zijn zeker mogelijk.

Checklist:

1  Welke beperkingen ervaart de werknemer met nierproblemen?

2  In welke mate beïnvloeden deze beperkingen de werknemer bij het uitvoeren van zijn werk?

3  Welke specifieke taken zijn problematisch als gevolg van deze beperkingen?

4  Welke aanpassingen zijn mogelijk om deze problemen te verminderen of weg te nemen?

5  Is er overleg geweest met de werknemer met nierproblemen over de mogelijke aanpassingen?

6  Eenmaal de aanpassingen doorgevoerd zijn, is het dan nuttig om te overleggen met de werknemer met problemen om de effectiviteit van de aanpassingen te beoordelen en om te bepalen of extra aanpassingen nodig?

7  Hebben leidinggevenden en collega-werknemers behoefte aan scholing met betrekking tot nierproblemen?

Op vlak van vermoeidheid:

Personen met een nieraandoening en zeker personen die herstellende zijn van een niertransplantatie hebben vaak te maken met vermoeidheid.

•    verklein of vermijd lichamelijke inspanning en stress op de werkplek

•    laat pauzes toe, weg van de werkplek, bijvoorbeeld in een aparte ruimte

•    laat een flexibel werkschema en flexibel gebruik van verlof toe

•    geef de mogelijkheid tot thuiswerk

Op vlak van dialyse:

Peritoneale dialyse kan worden uitgevoerd op het werk. Zorg ervoor dat de werknemer een schone ruimte heeft om het medisch materiaal veilig op te bergen. Zorg ook voor een schone aparte kamer om de dialyse uit te voeren en geef de werknemer ook de nodige tijd om dit te doen.

Hemodialyse kan niet worden uitgevoerd op het werk maar moet thuis of in een ziekenhuis gebeuren. Laat deze werknemers toe om verlof te kunnen nemen wanneer de dialyse moet gebeuren.

Op vlak van dieet:

•    Mensen met nierproblemen kunnen gebaat zijn met een aangepast dieet.

•    Zorg ervoor dat er een aparte ruimte is in de koelkast om bepaalde voedingswaren op te slaan.

•    Als er een bedrijfskeuken is, zorg er dan voor dat er ook een maaltijd wordt bereid dat voldoet aan het dieet van de werknemer.

Op vlak van stress:

•    moedig de werknemer aan en geef positieve feedback

•    sta aanpassingen van het dagelijkse werkschema toe

•    sta frequente pauzes toe

4 Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen VDAB: BTOM

Werknemers met nierproblemen komen niet dadelijk in aanmerking voor ondersteuningsmaatregelen. Het al dan niet recht hebben op ondersteuningsmaatregelen hangt af van de ernst van de beperkingen.

Als de nieraandoening in zulke mate ernstig is dat dialyse of zelfs een niertransplantatie noodzakelijk, dan is de kans zeer groot dat de werknemer in aanmerking komt voor ondersteuningsmaatregelen. Het is dus zeker aangeraden om een aanvraag te doen.

Steunpunt handicap & arbeid
Van Vaerenberghstraat 6 2600 Antwerpen-Berchem info@handicapenarbeid.be

 logo steunpunt hoge resolutie

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: