Hepatitis

Hepatitis

Met dit document willen we een aanzet geven om de effectieve tewerkstelling van personen met hepatitis te optimaliseren. Vergeet echter niet dat aanpassingen of afspraken steeds geval per geval moeten bekeken worden, rekening houdend met de individuele noden en beperkingen van elke werknemer.

INHOUD

1 Wat is hepatitis?

2 Aanpassingen voor werknemers met hepatitis

3  Situaties en oplossingen

4 Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen VDAB: BTOM

1 Wat is hepatitis?

Hepatitis is een ontsteking van de lever veroorzaakt door het hepatitisvirus. Er zijn verschillende vormen van hepatitis. De drie meest voorkomende zijn hepatitis A, B en C.

Hepatitis A:

Hepatitis A is de meest voorkomende vorm van hepatitis. Het treedt op wanneer een persoon geïnfecteerd is door het hepatitis A virus (HAV). Dit virus kan overgaan via de mond (speeksel), seksuele activiteiten, stoelgang, besmet voedsel en water,…. Hepatitis A is zeer besmettelijk als je in nauw persoonlijk contact bent met een besmet persoon. HAV is de enige vorm van hepatitis die kan worden overgedragen via voedsel. Hepatitis A is een niet chronische aandoening en heeft een incubatietijd van 20-50 dagen. Soms is een ziekenhuisopname nodig. De meeste besmette personen herstellen binnen de drie weken. Bij terugkerende symptomen duurt het maximaal zes maanden. De symptomen zijn vermoeidheid, misselijkheid, geelzucht, koorts en buikpijn. Er is momenteel geen behandeling voor HAV, maar het kan voorkomen worden met het hepatitis A vaccin. Goede hygiëne en propere sanitaire voorzieningen zijn een must om hepatitis A te voorkomen.

Hepatitis B:

Hepatitis B is een ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door het HBV-virus. Besmetting met dit virus kan leiden tot levenslange infectie, levercirrose (littekens op de lever), leverkanker, leverfalen en zelfs tot de dood. HBV wordt overgedragen door contact met bloed of lichaamsvloeistoffen van een geïnfecteerd persoon. Het wordt niet verspreid via voedsel, water of door gewoon contact (bijvoorbeeld een hand geven). Symptomen zijn onder andere geelzucht, vermoeidheid, buikpijn, verlies van eetlust, misselijkheid en braken. Er is geen behandeling voor hepatitis B en dat is de reden waarom preventie zo belangrijk is. Het hepatitis B-vaccin is de beste bescherming tegen HBV.

Hepatitis C:

Hepatitis C is een leverziekte veroorzaakt door het HCV-virus. HCV wordt overgedragen door direct contact met besmet bloed. Dit kan door transfusie van besmet bloed, bloedproducten of organen, het onwetend delen van besmet materiaal (tandenborstel, scheergerief), het veelvuldig in contact komen met besmet bloed waardoor ongelukjes kunnen ontstaan (bijv. in de gezondheidszorg), seks hebben met een besmet persoon. HCV wordt NIET verspreid door niezen, knuffelen, hoesten, voedsel/water of het delen van eetgerei/drinkglazen. Symptomen zijn onder andere geelzucht, vermoeidheid, misselijkheid, verlies van eetlust, buikpijn en braken. HCV kan leiden tot een lange termijninfectie, leverfalen, levercirrose en zelfs tot de dood.

Hoe wordt hepatitis behandeld?

Er is geen behandeling voor Hepatitis A (HAV), maar in 99% van de gevallen geneest de infectie vanzelf binnen enkele weken of maanden. De symptomen van hepatitis B en C kunnen met medicamenten behandeld worden, maar de infectie is blijvend.

Hoe vaak komt hepatitis voor?

In België zouden zo’n 70.000 mensen chronisch drager zijn van het hepatitis B-virus. Elk jaar zouden er ongeveer 2.000 nieuwe hepatitis B infecties optreden, ondanks de huidige preventiemaatregelen

2 Aanpassingen voor werknemers met hepatitis

Mensen met hepatitis kunnen sommige van de hieronderstaande beperkingen hebben, maar zelden allemaal tegelijkertijd.  Ook zal de mate van beperking verschillen van persoon tot persoon. Niet alle mensen met hepatitis hebben aanpassingen nodig om hun werk te kunnen uitvoeren. Voor sommigen volstaat een kleine aanpassing al.

CHECKLIST:

1 Welke beperkingen ervaart de werknemer met hepatitis?

2 In welke mate beïnvloeden deze beperkingen de werknemer bij het uitvoeren van zijn werk?

3 Welke specifieke taken zijn problematisch als gevolg van deze beperkingen?

4.  Welke aanpassingen zijn mogelijk om deze problemen te verminderen of weg te nemen?

5  Is er overleg geweest met de werknemer met hepatitis over de mogelijke aanpassingen?

6  Eenmaal de aanpassingen doorgevoerd zijn, is het dan nuttig om te overleggen met de werknemer met hepatitis om de effectiviteit van de aanpassingen te beoordelen en om te bepalen of extra aanpassingen nodig?

7  Hebben leidinggevenden en collega-werknemers behoefte aan scholing met betrekking tot hepatitis?

Op vlak van uithoudingsvermogen:

•    sta flexibel verlof toe voor bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter

•    sta flexibele werkuren en pauzes toe    zorg voor toegankelijkheid op de werkvloer (voorbehouden parkeerplaatsen, toegankelijk toilet,….)µ•    zorg voor een rustruimte met eventueel een bed

Op cognitief vlak:

•    geef schriftelijke instructies

•    maak een prioriteitenlijst

•    gebruik een dagplanning of elektronische agenda

•    zorg voor een duidelijke structuur

•    vermijd zaken die de werknemer kunnen afleiden

Op psychisch vlak:

•    vermijd stressfactoren

•    informeer collega’s indien nodig na overleg met de werknemer in kwestie

•    laat de werknemer toe te telefoneren naar steunfiguren indien nodig

•    geef complimenten en positieve feedback

3 Situaties en oplossingen

Een fabrieksarbeider met hepatitis C werd behandeld voor zes maanden. Er traden griepachtige verschijnselen met extreme vermoeidheid op. De werkgever zorgde voor een aangepast werkschema, zodat de werknemer op controle kon gaan bij de dokter. De werknemer mocht ook het werk verlaten wanneer de symptomen verergerden.

Een vertegenwoordiger met hepatitis C ging terug aan het werk na een behandeling van een paar maanden. Er waren nog verschillende bijwerkingen van de behandeling waardoor het niet opportuun was om de vertegenwoordiger de baan op te sturen. Gedurende enkele maanden mocht deze werknemer telefonische afspraken maken voor zijn collega-vertegenwoordigers.

Een computerprogrammeur met hepatitis B was vlug vermoeid en dikwijls misselijk. Van de werkgever mocht deze persoon van thuis uit werken.

Een keukenhulp met hepatitis C kreeg van haar werkgever te horen dat zij niet meer met voedsel mocht werken. De werkgever was bevreesd voor besmetting. De werkneemster gaf de werkgever een attest van haar arts waarin stond dat het volkomen veilig is om met voedsel te werken. Hepatitis C kan niet via voedsel worden doorgegeven. Enkel bij hepatitis A is dit het geval.

4 Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen VDAB: BTOM

Een werknemer met hepatitis (B18) komt niet dadelijk in aanmerking voor ondersteuningsmaatregelen. De ernst van de beperkingen bepaalt of iemand beroep kan doen op de ondersteuningsmaatregelen (VOP en/of aanpassingen).

Vlogo steunpunt hoge resolutie

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: