Essentiele tremor

Wat is “essentiële tremor”?
ET is het trillen van een lichaamsdeel, in eerste instantie veelal in de armen, terwijl men een bepaalde beweging maakt of een bepaalde handeling probeert uit te voeren. ET is een vorm van kinetische tremor, ook wel actietremor genoemd. De aandoening verloopt progressief. ET begint meestal in de armen en verspreidt zich dan naar het hoofd. Uiteindelijk kan het hele lichaam aangetast raken. De gehele lichaamshouding is dan instabiel waardoor het lopen wordt bemoeilijkt. ET is een aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij het lichaam(sdelen) begint te trillen wanneer het in beweging is (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson).
Hoe vaak komt ET voor?
ET is een van de meest veelvuldig voorkomende neurologische aandoeningen. Zo’n 1 op de 20-25 personen van boven de 40 jaar heeft ET.

Wat zijn de oorzaken van ET?
De essentiële tremor is een autosomaal dominante aandoening. Onderzoek naar externe factoren die ET kunnen ontwikkelen is lopende.

Wat zijn de symptomen van ET?
-schudden van handen en hoofd (tot heel het lichaam) bij beweging
-invloed op de stemkwaliteit door de trillingen
-moeilijkheden met stappen, schrijven, iets vastnemen,….

Hoe wordt ET behandeld?
Indien men geen problemen ondervindt van de tremor en men zich er niet voor schaamt, dan hoeft men geen verdere acties te ondernemen. Personen die zich schamen of waarbij de tremor serieuze problemen veroorzaakt, kunnen medicijnen nemen die er voor zorgen dat de tremor minder heftig wordt. In ernstige, invaliderende gevallen kan men een operatie overwegen.

Aanpassingen voor werknemers met ET
Mensen met ET kunnen sommige van de hieronderstaande beperkingen hebben, maar zelden allemaal tegelijkertijd.  Ook zal de mate van beperking verschillen van persoon tot persoon. Niet alle mensen met  ET hebben aanpassingen nodig om hun werk te kunnen uitvoeren. Voor sommigen volstaat een kleine aanpassing al.
Het volgende is slechts een voorbeeld van de mogelijkheden.

Checklist:

1.  Welke beperkingen ervaart de werknemer met ET?

2.  In welke mate beïnvloeden deze beperkingen de werknemer bij het uitvoeren van zijn werk?

3.  Welke specifieke taken zijn problematisch als gevolg van deze beperkingen?

4.  Welke aanpassingen zijn mogelijk om deze problemen te verminderen of weg te nemen?

5.  Is er overleg geweest met de werknemer met ET over de mogelijke aanpassingen?

6.  Eenmaal de aanpassingen doorgevoerd zijn, is het dan nuttig om te overleggen met de werknemer met ET om de effectiviteit van de aanpassingen te beoordelen en om te bepalen of extra aanpassingen nodig zijn?

7.  Hebben leidinggevenden en collega-werknemers behoefte aan scholing met betrekking tot ET?

Op vlak van fijne motoriek:
-zorg voor computeraanpassingen
-zorg voor armsteunen
-zorg voor een pageturner, boekhouder
-zorg voor een handsfree telefoon
-zorg voor een taperecorder of ander opnamemateriaal
-vermijd schrijfwerk met de hand

Op vlak van vermoeidheid:
-verklein of vermijd lichamelijke inspanning en stress op de werkplek
-laat pauzes toe, weg van de werkplek, bijvoorbeeld in een aparte ruimte
-laat een flexibel werkschema en flexibel gebruik van verlof toe
-geef de mogelijkheid tot thuiswerk

Op vlak van stress:
-geef positieve feedback
-focus niet op de tremor
-geef eventueel ondersteuning bij telefoongesprekken (door bijvoorbeeld iemand anders een afspraak te laten noteren)

Op vlak van spreken:
-zorg voor stemversterking
-maak gebruik van schriftelijke communicatie via e-mail, fax,…
-herverdeel de taken zodat er weinig moet gesproken worden
-sta meerdere pauzes toe

Op vlak van temperatuurgevoeligheid:
-zorg voor een goed werkende thermostaat, airco, een ventilatiesysteem
-sta aangepaste kledij toe (bijvoorbeeld een korte broek bij hoge temperaturen)
-sta een flexibel uurrooster toe bij extreem warme of extreem koude dagen
-zorg voor een werkruimte met een aparte temperatuurregeling

Situaties en oplossingen:
Een leraar met ET had problemen met praten. Vooral tegen het einde van een lesdag was hij zeer vermoeid door de trillingen. Een stemversterker bood een oplossing en zijn lesuren werden ook aangepast. In de voormiddag gaf hij les in de klas en in de namiddag was hij verantwoordelijk voor de studiezaal, waar niet gepraat wordt.

Ondersteuningsmaatregelen
Een werknemer met het ET (G250) komt niet dadelijk in aanmerking voor ondersteuningsmaatregelen. Het al dan niet recht hebben op ondersteuningsmaatregelen hangt af van de ernst van de beperkingen. Het is zeker aangeraden om een aanvraag te doen als de diagnose is gesteld.

Aanverwante degeneratieve aandoeningen van het centrale zenuwstelsel zoals hereditaire ataxie (G11), MS (G35) myoclonieën (G253) en demyeliniserende aandoeningen (G37) geven wel recht op VOP en arbeidspostaanpassing en hulpmiddelen op de werkvloer.

De diagnose moet wel gesteld zijn door een neuroloog of een internist.

One Response to “Essentiele tremor”

  1. Scholliers Louis 29 september 2018 at 01:30 #

    Dergelijke tremor is dus tamelijk verspreid onder mensen. Soms zeer ernstig. De bestaande medicatie is verre van voldoende met ook teveel bijwerkingen. Wat doet men momenteel om deze kwaal onder controle te brengen? Gelet de hinder die veroorzaakt wordt, toch meer dan de moeite waard om snel oplossingen te zoeken en te vinden. Wie het niet heeft begrijpt er niets van!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: