Archive | VDAB RSS feed for this section

Student met een handicap wil een vakantiejob?

19 feb

De zomer is op komst. En dan zijn leerlingen en studenten op zoek naar een vakantiejob. We lijsten in dit artikel de mogelijkheden en aandachtspunten op. En verwijzen door …

jobstudent_3

 

Continue reading

Alternerend leren: een andere manier om naar school te gaan!

31 jan

Leren kan je op verschillende manieren. Er zijn verschillende wegen om een getuigschrift of diploma te halen. Eén van die leerwegen is alternerend leren. Dat is een gedeelte werken of stage lopen op een werkvloer en enkele dagen per week op de schoolbanken werken aan algemene en technische kennis. Er zijn trouwens verschillende vormen van alternerend leren. leren en werken

Continue reading

Is de digitalisering van de VDAB wel een goede oplossing?

24 okt

De VDAB digitaliseert. In de ontwikkeling van deze nieuwe werking werden we betrokken, maar te laat. Alles stond al klaar voor lancering toen we onze reactie mochten geven. VDAB is dus sterk in werk, maar “samen” mag nog beter.

VDAB

Continue reading

Wie helpt mij aan een job?

1 mrt

Er beweegt wat in de dienstverlening. Sinds 1 januari 2018 is de dienstverlening voor personen met een handicap en werk hervormd. De relatie tussen VDAB, GTB en GOB’s werd opnieuw geregeld. VDAB logo reverse letters wit achtergrond blauw Continue reading

Wie stapt mee op de digitale trein van VDAB?

23 jan

Er zijn op internet talrijke sites die opleidingen voor werkzoekenden en werkenden vermelden. De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) is één van die websites. De VDAB heeft in zijn opleidingsaanbod ook digitale opleidingen.

laptop en typen vingers

Continue reading

Wie doet mee aan de duodag van GTB op 26 april 2018?

15 jan

2018 duodag afbeelding26 april is het DUOday! Die dag vormen werkzoekenden met een verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke arbeidshandicap duo’s met werknemers in bedrijven uit heel België. Doel? Tonen wat ze in hun mars hebben! Continue reading

Spread the Work

13 feb

Luister van 13 tot 24 februari naar MNM en ontdek alles over werk, opleiding, ervaring opdoen en creatief solliciteren.

  • Stem elke werkdag af op MNM, van 12 tot 13 uur.
  • Ontdek straffe verhalen van bedrijven en starters.
  • Stel live vragen aan bedrijven op Facebook.
  • Bekijk de newsfeed met sollicitatietips op Twitter via #spreadthework.
  • Volg op Instagram virtuele rondleidingen in bedrijven die vacatures hebben

spreadthework

bron: https://www.vdab.be/spreadthework

ACTIRIS en VDAB ondertekenen samenwerkingsakkoord voor bemiddeling Brusselse werkzoekenden

2 jul

Om de kansen op werk te verhogen voor de Brusselaars hebben Actiris en de VDAB op woensdag 1 juli een belangrijk samenwerkingsakkoord ondertekend. Dit akkoord zorgt ervoor dat Brusselse werkzoekenden met een Nederlandstalig beroepsperspectief door Actiris kunnen doorverwezen worden naar de VDAB Brussel voor een opleiding en/of bemiddeling naar werk. Actiris mandateert zo voor het eerst de VDAB om werkzoekenden ook naar een job te begeleiden.
Context
Een groot aantal vacatures in Brussel stelt eisen rond de kennis van het Nederlands. Kennis van het Nederlands is dan ook een belangrijke troef op de Brusselse arbeidsmarkt. En dit terwijl 35% van de Brusselse werkzoekenden bijna geen enkele kennis van het Nederlands heeft, 55% een zeer beperkte kennis, 9% een elementaire kennis en 1% een goede kennis. Bovendien gaat 16% van de actieve Brusselse bevolking werken in een van de andere gewesten (uitgaande pendel), waarvan 10,1% in het Vlaams Gewest.

Inhoud van het akkoord
De doelstelling van dit akkoord is niet alleen de kansen van werkzoekenden verhogen dankzij een Nederlandstalig beroepsproject bij de VDAB, maar ook om hen een gestructureerde, coherente, vlotte en billijke bemiddeling werk te garanderen. De processen en operationele procedures, waaronder de inschrijvingsmogelijkheden en de begeleiding van Brusselse werkzoekenden door de VDAB, zullen gedefinieerd worden tegen ten laatste 30 september.
Actiris zal de VDAB mandateren om deze begeleiding van Brusselse werkzoekenden die een Nederlandstalig beroepsingschakelingstraject willen volgen, te organiseren en te realiseren. Hieraan is Brusselse gewestfinanciering gekoppeld.

(bron: VDAB Persbericht)