Archive | publicatie RSS feed for this section

GTB bestaat 10 jaar!

28 feb

Begin november 2018 vierde GTB haar 10de verjaardag. In 2008 werden de gespecialiseerde diensten voor personen met een arbeidshandicap verplaatst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling.

logo GTB

Continue reading

Vernieuwde brochure : solliciteren met een chronische ziekte van het VPP

16 jan

vpp logo

 

 

 

 

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) is een koepelorganisatie die meer dan 100 patiëntenorganisaties onder zijn vleugels heeft. Zij hebben ook een werking rond arbeid en tewerkstelling. Daarvoor werken ze samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid.  Het VPP vernieuwde onlangs één van hun brochures.

Continue reading

Redelijke aanpassingen: vier concrete voorbeelden op de werkvloer

16 okt

cover redelijke aanpassingen

Op 16 oktober 2018 verscheen een reader van Handicap en Arbeid. Redelijke aanpassingen zijn aanpassingen die het voor mensen met een arbeidshandicap mogelijk maken om in een bepaalde job toch datgene te doen wat van hen verwacht wordt. Redelijke aanpassingen zijn, vanuit de beleving van mensen met een handicap, een noodzakelijkheid om goed te kunnen werken. Continue reading

Naar een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt!

15 mrt

divergent 50 skr26850_coverIn 2018 bestaat UCBO vijftig jaar. Ze vierden dat met een goedgevulde studiedag. En ze veranderden van naam. Vanaf nu heet UCBO Divergent.

Continue reading

Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk

22 feb

Personen met een handicap botsen op tal van hindernissen die hen beletten om op een gelijke manier aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Daarom hebben ze recht op redelijke aanpassingen. Unia gaf onlangs een goede brochure uit waar het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid ook aan mee werkte.

meer …aanhetwerk

Dossier Buso schoolverlaters

20 aug

Het dossier BuSO schoolverlaters kreeg een update. Je kan nu onder meer een toevoeging van type 9 en recent cijfermateriaal over hun kansen op de arbeidsmarkt  terugvinden in het dossier.

Dossier maatwerk

19 aug

Op 1 april ging de sector van de beschutte werkplaatsen officieel het maatwerktijdperk in. Beschutte en sociale werkplaatsen zijn vanaf nu maatwerkbedrijven. Een gewijzigd reglementerend kader, eenzelfde doelstelling: werk op maat bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wil je er meer over weten, lees het dossier maatwerk!

rolmeter

Hoe zoenen doven?

17 aug
 Dit boekje biedt een antwoord op de meest gestelde vragen over doofheid
·      Wat is dovencultuur en waar slaat deafhood in hemelsnaam op?
·      Bestaat er voor elk Nederlands woord een gebaar?
·      Waar kunnen horende mensen Vlaamse Gebarentaal leren?
·      Bestaan er ook vuile gebaren?
·      Waarom zijn doven tegen het gebruik van het woord ‘doofstom’?
en natuurlijk:
·      Hoe zoenen doven?
Uitgever:  Fevlado-Diversus vzw
Publicatiejaar: 2014
Verkoopprijs: 15 € (excl. portkosten)
ISBN: 9789075977448
Bestellen kan bij:
Fevlado-Diversus
Stropkaai 38
9000 Gent