Archief | goede praktijken RSS feed for this section

TALENTENBANK: wie wil er aan het werk bij de Vlaamse overheid?

23 Nov

De Vlaamse overheid is op zoek naar personen met een handicap en chronische ziekte die bij hen willen werken. Daarvoor leggen ze een talentenbank aan.talent klein form Lees verder

Goede praktijk: aan de slag als hoofdredactrice

27 Jun

Pauline heeft een spierziekte maar dat belet haar niet om haar job als hoofdredactrice bij RetailDetail perfect aan te kunnen.

Goede praktijk: van buitengewoon onderwijs naar instructeur computer

12 Apr

Patrick studeerde af als tuinbouwer in het BUSO-onderwijs. Nu is hij voltijds aan de slag: als deeltijds administratief medewerker én deeltijds hulpinstructeur computer.

joblink.PNG

Lees het volledig verhaal op de website van unia.

William, aan de slag in het woonzorgcentrum Sint Vincentius te Deinze

27 Mrt
Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius inDeinze

Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van “goede praktijkvoorbeelden” gingen we op bezoek bij William.

Lees zijn verhaal: William en Geert interview
william

Persoon met handicap zoekt werk

20 Feb

Positieve verhalen tonen kansen

Mensen met een handicap hebben het moeilijk om een betaalde baan te hebben en te houden. Voor meer dan de helft lukt dat niet. Verschillende initiatieven willen daar verandering in brengen. Vier praktijkvoorbeelden tonen aan dat het kan.

Ontdek de verhalen op http://sociaal.net/analyse-xl/persoon-met-handicap-zoekt-werk/

focusoptalent2

Verloond talent

7 Feb

Verloond Talent gaat op zoek naar nieuwe en innovatieve vormen van tewerkstelling voor werkzoekers met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De focus ligt hierbij op betaald en inclusief werk, ook al beperkt dit zich maar tot een aantal uren per week.

Waarom?

Een deel van de werkzoekers met een NAH ervaart een grotere afstand tot de arbeidsmarkt door een samenspel van vermoeidheid, concentratieverlies en gedrag. De huidige dienstverlening komt niet altijd tegemoet aan de noden van deze doelgroep, waardoor zij vaak lange tijd thuis zitten of actief blijven in onbetaald of vrijwilligerswerk. Betaald werken geeft aan de doelgroep een belangrijk perspectief op inzetbaarheid, op het kunnen realiseren van talenten. De huidige context van arbeid en sociale zekerheid remt deze talentontwikkeling.

Wat willen ze bereiken?

Verloond Talent wil een aantal personen met een NAH betaald en inclusief laten werken, ook al is dit maar voor enkele uren per week. Door een aantal trajecten te starten willen we zowel werkzoekers, hun omgeving, bemiddelaars, werkgevers en beleidsmakers bewust maken van innovatieve mogelijkheden van tewerkstelling van deze doelgroep.

betaald-talent

Voor wie?

Werkzoekers met een niet-aangeboren hersenletsel die:

  • een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt
  •  graag betaald willen werken
  •  op zoek zijn naar taakgerichte jobs voor een beperkt aantal uren per week

Werkwijze

In het voorjaar van 2017 starten ze met een pilot waarin 10-20 werkzoekers met een NAH door een bemiddelaar gekoppeld worden aan een buddy. Samen met de buddy wordt er dieper ingezoomd op de talenten van de werkzoeker en wordt er ook in de praktijk geoefend. Om de werkzoeker een geïnformeerde keuze te laten maken rond zijn of haar sociaal statuut bieden we duidelijke informatie op maat.

Door de focus op taken en betaald werk voor een beperkt aantal uren per week willen ze werkgevers bewust maken van specifieke talenten die inzetbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Op basis van de resultaten van de pilotfase hopen ze dat door het breder inzetbaar maken van het systeem van “progressieve tewerkstelling” voor specifieke doelgroepen ook deze doelgroep betaald kan werken en hierbij ook de combinatiemogelijkheden tussen vervangingsinkomen en betaald werken.

meer …

Quickscan DIVERSITEIT

26 Jan

Duurzaam werken rond diversiteit situeert zich op verschillende vlakken binnen een bedrijf. Een diversiteitsbeleid is bij voorkeur verankerd in de bedrijfsvisie/missie van de onderneming en gedragen door het personeel op alle niveaus.

De praktische vertaling van het diversiteitsbeleid kan mee tot stand gebracht worden door het hanteren van specifieke ‘tools’ of door het bestaand HR-instrumentarium te voorzien van duidelijke diversiteits-elementen. Deze moeten ingebed worden in de gebruikelijke werkwijzen binnen het bedrijf of de structuur.

Visie&Missie, Cultuur, Structuur en Instrumenten zijn als communicerende vaten. Je kan de ene niet wijzigen zonder dat dit een impact heeft op de andere. Binnen een duurzaam diversiteitsbeleid moeten acties uitgezet worden op de 4 domeinen.

De Quick scan is een tool ontwikkeld in het DME+ project (Diversity Management Extended).

Met deze scan kan u een beeld krijgen over de mate waarin uw bedrijf reeds werk maakt van een verankerd diversiteitbeleid. Daarnaast kan u ook nagaan in welke mate de voedingsbodem voor een geslaagd diversiteitbeleid reeds aanwezig is.

Op basis van de resultaten van deze scan (u ontvangt een rapport met de scores en aanbevelingen), kan u een actieplan opstellen.

U kan de Quick scan gebruiken als een nulmeting bij de start van het proces. Hij kan ook ingezet worden als tool om de progressie van het proces te evalueren.

https://www.dmequickscan.eu/nl/

quickscan2