Archive | dossiers RSS feed for this section

Zorgwekkende toename langdurig zieken

13 apr
Eind vorig jaar zaten in ons land bijna 392.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis. Dat zijn er 20.000 meer dan in 2015 en het hoogste aantal ooit. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv). In tien jaar tijd is het aantal langdurig zieken met bijna 70 procent toegenomen, waardoor de kostprijs van hun uitkeringen is gestegen tot boven 5 miljard euro.
Lees het volledig artikel in De Tijd
Lees ook het dossier progressieve werkhervatting
landurigziekschema

UPDATE DOSSIER PROGRESSIEVE WERKHERVATTING

10 mrt

Met de komst van de re-integratietrajecten wijzigde heel wat in de regelgeving. Het Steunpunt Handicap&Arbeid actualiseerde het dossier progressieve werkhervatting. Je krijgt duidelijke informatie over de maatregelen, de procedures en we rekenden voor jou uit wat de invloed op je inkomen is als je in het systeem stapt.

Meer …

reintegratie

Dossier leerstoornissen

24 aug

Het dossier leerstoornissen kreeg een update.

sotp

Psychische problemen en arbeid

24 aug

Het dossier “psychische problemen en arbeid” werd bijgewerkt.

Dossier Autisme

20 aug

Het dossier autisme kreeg een update.

Dossier Buso schoolverlaters

20 aug

Het dossier BuSO schoolverlaters kreeg een update. Je kan nu onder meer een toevoeging van type 9 en recent cijfermateriaal over hun kansen op de arbeidsmarkt  terugvinden in het dossier.

Dossier maatwerk

19 aug

Op 1 april ging de sector van de beschutte werkplaatsen officieel het maatwerktijdperk in. Beschutte en sociale werkplaatsen zijn vanaf nu maatwerkbedrijven. Een gewijzigd reglementerend kader, eenzelfde doelstelling: werk op maat bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wil je er meer over weten, lees het dossier maatwerk!

rolmeter

Publicatie met levensverhalen van arbeidsbeperkten en hun werkgever

2 jul

De Normaalste Zaak en Reëlle haalden twaalf levensverhalen op van mensen met een arbeidsbeperking die werken bij twaalf partners van De Normaalste Zaak. Van AutiWorks! tot IBM, van banketbakker tot HR-manager.

Ervaringen delen is een manier om verder te komen. Inspirerende verhalen van medewerkers met een arbeidsbeperking en hun werkgevers laten met praktijkvoorbeelden zien wat de mogelijkheden zijn en wat er nodig is om succesvol samen te werken.

Bezoek de website http://www.denormaalstezaak.nl/publicatie-met-levensverhalen-van-arbeidsbeperkten-en-hun-werkgever/ Je kan de verhalenbundel gratis downloaden.

Dossier correct taalgebruik

5 nov

Welke woorden mag je gebruiken om iemand met een bepaalde handicap te definiëren? Naast een overzicht van goede en foute benamingen, leggen we ook uit waarom deze benamingen juist niet of wel gebruikt mogen worden. Hoe moet je reageren als een werkgever een verkeerde term gebruikt?

De invloed van taal is belangrijk voor ons begrijpen en denken. De beeldvorming wordt er door beïnvloed. Zowel in de gesproken als geschreven taal vinden we voorbeelden van te vermijden taalgebruik. Sommige termen zijn ronduit denigrerend, kwetsend, andere eerder zalvend of gewoon onjuist. Het hanteren van duidelijke, correcte en respectvolle taal is ook belangrijk in de context van werken en solliciteren.

INHOUD

1    Het belang van correcte taal

2    Wat zeg je, wat zeg je niet (meer)?

3    Personen met een arbeidshandicap

4    Hoe reageren op verkeerd taalgebruik bij een werkgever?

5    Een etiket is soms nodig

6    Erkenning van de beperking, arbeidshandicap

Lees het onder dossiers van A tot D.

Dossier definitie arbeidshandicap

5 nov

Definitie arbeidshandicap

In een cijfer vatten hoeveel personen met een arbeidshandicap Vlaanderen telt, is uitermate moeilijk. Veel mensen gebruiken de termen arbeidshandicap en handicap voortdurend door elkaar. Onterecht, want er bestaat wel degelijk een groot verschil tussen deze twee begrippen. In dit dossier kom je te weten wat dit verschil is. Ook zal je lezen welke criteria de Vlaamse overheid hanteert om de doelgroep “personen met een arbeidshandicap” af te bakenen. We willen je een duidelijk inzicht geven in termen die je vaak zal gebruiken tijdens bedrijfsbezoeken en -begeleidingen, als het gaat over deze doelgroep.

INHOUD

1 Wist je dat …

2  Handicap versus arbeidshandicap

21 Handicap

22 Arbeidshandicap

23  Dunne scheidingslijn

3  Definitie gebruikt door het EAD-beleid

4 Definitie gebruikt door VDAB

Lees het onder dossiers van A tot D