Wat vragen we aan de politiek voor handicap en arbeid?

15 feb

Memorandum verkiezingen 2019

Het memorandum van het project Handicap en Arbeid is klaar. Het document bevat de verschillende aandachtspunten die we de volgende jaren willen laten realiseren door de politiek.

logo verkiezingen 2019

Voor ons is het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap (het VN-Verdrag) het vertrekpunt voor alle acties. We geven ook aan dat we werken met een ruime definitie van handicap, zodat ook personen met een chronische aandoening onder de toepassing vallen. Om niet telkens handicap en chronische ziekte te moeten schrijven gebruiken we de (verzamel)term arbeidshandicap.

Wij willen dat de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap omhoog gaat. Werk is té essentieel in het dagelijks leven. Maar daarvoor zijn ondersteunende maatregelen op maat van personen met een arbeidshandicap nodig en moet de dienstverlening op maat van de betrokkenen werken.

Eén van de knelpunten voor personen met een arbeidshandicap is de onduidelijkheid over de gevolgen van betaald werken en de (eventuele) combinatie met de uitkering. Daarvoor willen we een centraal infopunt, dat een antwoord geeft op die vraag.

De aandacht voor kwetsbare jongeren met een arbeidshandicap willen we vertalen in een vlotte overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ander aandachtspunt is de consequente uitbouw van de sociale economie. Er is bijvoorbeeld het verschil tussen de beschikbare plaatsen en het aantal toelatingen vanuit de VDAB om te gaan werken in die sector. Er bestaat daar een wachtlijst. De uitbouw moet natuurlijk wel in lijn met het VN-Verdrag gebeuren.

Speciale aandacht is er ook voor ondernemers met een arbeidshandicap. Er zijn verschillende succesverhalen bekend en het is goed om deze piste verder uit te bouwen en te ondersteunen vanuit het beleid.

Een ander aspect waar we aandacht voor vragen is de overheid als rolmodel. Alle overheden in dit land hebben streefcijfers. De vertaling in concreet personeelsbeleid is op zijn minst wisselvallig te noemen. Daar is nog een grote ruimte voor verbetering. Overheden moeten inzetten op aanwerving maar het behoud van tewerkstelling in de vorm van re-integratie is minstens even belangrijk.

Enkele thema’s die in de rand van tewerkstelling liggen zijn een human resources beleid voor alle werknemers. Op dit ogenblik worden er “aparte” maatregelen voor werknemers / werkzoekenden met een arbeidshandicap genomen, maar het zou veel beter zijn om maatregelen te nemen als werkgever voor alle werknemers, zodat we het wij-zij-verhaal kunnen achter ons laten. In dit kader past ook het inzetten op de ontwikkeling van nieuwe technologie. Personen met een arbeidshandicap zijn gebaat met nieuwe technologie omdat dit hun mogelijkheden verruimt, en de drempel voor tewerkstelling kan verlagen.

We hebben de bovenstaande aandachtspunten al eens in een groot advies geformuleerd binnen de Commissie Diversiteit van de SERV. We willen dus dat de Actielijst Arbeidsbeperking 2020 wordt geactualiseerd, maar vooral ook verder wordt gerealiseerd.

Het sluitstuk van alle bovenstaande is correcte toepassing van redelijke aanpassingen. Personen met een arbeidshandicap hebben daar recht op en het vormt de brug tussen wel of niet mee kunnen functioneren. Redelijke aanpassingen zijn ook een belangrijk begrip in de antidiscriminatie-wetgeving en er mag gerust wat strikter en strenger worden toegekeken op de toepassing.

Memorandum GOHA

Samenvatting aanbevelingen vanuit het memorandum

 

 

 

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: