Werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap? (in 2018?)

9 okt

Op 8 oktober 2018 publiceerde de Stichting Innovatie en Arbeid de werkbaarheidsmonitor voor personen met een arbeidshandicap. Op hetzelfde ogenblik publiceerde de Commissie Diversiteit van de SERV een advies gebaseerd op dat rapport. Personen met een arbeidshandicap worden vaker geconfronteerd met werkstress, motivatieproblemen, een gebrek aan leermogelijkheden of problemen om werk en privé in balans te houden.commissiediversiteit

 

 

De Commissie Diversiteit hecht veel belang aan werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap. Het kan hun instroom op de arbeidsmarkt verbeteren en vroegtijdige uitstroom voorkomen. Maar zowel de werkbaarheids- als de werkzaamheidsgraad ligt bij personen met een arbeidshandicap lager dan bij personen zonder arbeidshandicap. Hier is nog heel wat ruimte voor verbetering. Bovendien stijgt het aandeel werknemers met een arbeidshandicap naarmate de leeftijd toeneemt. Om de pact 2020-doelstelling ‘meer mensen aan de slag, in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs’ te kunnen realiseren, is het dus belangrijk om in te zetten op werkbaar werk voor deze groep.

In het advies formuleren de sociale partners samen met het de kansengroepen, hier het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid aanbevelingen om deze situatie te verbeteren.

 • Onderzoek hoe de ondersteunende maatregelen werkbaar werk versterken
 • Vertrek vanuit het loopbaan-denken als ruimer kader: we willen geen maatregelen de slechts tijdelijk of voorlopig werken, aanpassingen en ondersteuning moeten gedurende heel de loopbaan worden ingezet indien nodig
 • Stimuleer een HR-beleid met aandacht voor individuele noden én een aanpak op organisatieniveau: Individuele aanpassingen zijn niet voldoende, ook op het niveau van de organisatie moeten er maatregelen worden genomen, voor alle werknemers
 • Enthousiasmeer personen met een arbeidshandicap om de stap naar betaalde arbeid te zetten: het moet evident worden dat personen met een arbeidshandicap werken in een betaalde job, nu is levenslange afhankelijkheid van uitkeringen nog te veel de gewone gang van zaken. Slechts 4 op de 10 personen zijn actief in een betaalde job.
 • Deel knowhow en expertise rond werkbaar werk en innovatieve arbeidsorganisatie
 • Vertrek vanuit monitoring en onderzoek als stevige basis voor het beleid
 • Algemene aanpak rond monitoring en onderzoek
  • Monitoring en onderzoek rond grensoverschrijdend gedrag op het werk
  • Monitoring en onderzoek rond werkbaar werk bij ondernemers met een arbeidshandicap
  • Monitoring en onderzoek rond werkbaar werk en technologische vooruitgang

 

Het volledige advies

link naar het rapport van de Stichting en Innovatie van de SERV

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: