Daalt de werkloosheid van personen met een arbeidshandicap? – factcheck

3 aug

Op 1 augustus 2018 verscheen op de website van de VRT een bericht gebaseerd op een persmededeling van minister Muyters van werk rond de werkloosheid eind juli 2018 in Vlaanderen.

Helemaal onderaan het artikel staat: “Voor arbeidsgehandicapten lijkt er nu voor het eerst een kentering merkbaar.”

De vraag is: Gaat de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap er op vooruit?

logo jobs afbeelding

In de persmededeling van minister Muyters lezen we: “Ook bij de arbeidsgehandicapten tekent zich voor het eerst een bescheiden daling van 0,3% af.”

Dat wordt door de journalist van de VRT vertaald als: “Twee groepen hadden het lange tijd moeilijk om werk te vinden: allochtonen en arbeidsgehandicapten. Maar bij de allochtonen daalt de werkloosheid al sinds eind 2017; in juli bedroeg de daling 6,6 procent. Voor arbeidsgehandicapten lijkt er nu voor het eerst een kentering merkbaar.”

Werkloosheid?

In de statistieken van de VDAB (zie ook het twitterbericht van 1 augustus) is er zoals in het persbericht van minister Muyters sprake van een daling van 0,3%.

De VDAB houdt de statistieken bij van het aantal werkzoekenden met een arbeidshandicap in Vlaanderen. Eind juli zijn dat er 33.841.

Werkzaamheid?

De werkloosheid is wel maar één maatstaf voor het meten van de activiteit van personen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt. Het gaat over 33.841 personen op een totaal van (ongeveer) 570.000 personen[1]. De daling van 0,3% komt overeen met 113 personen.

De cijfers van de werkloosheid moeten gecombineerd worden met de werkzaamheid van personen met een arbeidshandicap. Het aantal mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt is in die groep heel groot.

Uit de analyse van het doelgroepenbeleid blijkt dat de werkzaamheid van personen met een arbeidshandicap in 2017 43,3 % bedroeg. Afgerond betekent het dat 4 op 10 personen actief waren op de arbeidsmarkt. Tegenover 2010 is dat een stijging van 33,5 % naar 43,3 %. Dit zijn de werkenden en de werkzoekenden samengeteld. Er is dus zeker beterschap. Maar er zijn nog 6 op 10 personen met een arbeidshandicap die leven van een andere uitkering en niet ingeschreven zijn bij de VDAB. Bij mensen zonder arbeidshandicap gaat het over 2 op 10 personen. Werkzaamheidsgraad is voor de groep personen met een arbeidshandicap dus een betere graadmeter.

Kentering?

Het is positief dat de cijfers dalen. Het is wel niet juist om de daling van 0,3% te omschrijven als een kentering. We hebben slechts één positief cijfer het laatste jaar. De vorige 11 maanden was er altijd een (lichte) stijging in de werkloosheid.

Is de stelling waar of onwaar?

We kunnen niet zeggen dat de kentering al is ingezet. Daarvoor hebben we geen tijdreeks die dit kan bevestigen. De stelling dat er een daling is van de werkloosheid is wel juist, zij het beperkt. Het gaat in de praktijk over 113 personen op een totaal van 33.841 personen. Maar als dit niet wordt gecombineerd met de werkzaamheidsgraad hebben we geen goed zicht op de situatie van personen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt.

Bij een detailanalyse blijkt ook dat de daling toe te schrijven is aan twee provincies. In de andere provincies blijven de cijfers gelijk of stijgen ze nog licht.

Werkloosheid personen met een arbeidshandicap juli 2018
provincie aantal wijziging (tegenover juli 2017)
wijziging %
west-vlaanderen 5.033 -471 -8,56%
oost-vlaanderen 7.709 7 0,09%
antwerpen 11.019 172 1,59%
vlaams brabant 3.569 -46 -1,27%
limburg 6.511 225 3,58%
totaal 33.841 -113 -0,33%

Een verdere analyse zou kunnen aanduiden waarom deze ontwikkelingen zo tegenstrijdig zijn als je naar de detailcijfers kijkt.

Wat doen we met deze vaststelling?

Er is nog veel weg af te leggen maar we schreven in onze opiniebijdrage in Over.werk van juni 2018:

“Personen met een handicap en chronische ziekte willen af van het stigma van de ‘andere’. Deze ommekeer vraagt om een lange termijnaanpak. De samenleving heeft personen met een handicap jarenlang beschouwd als hulpeloze wezens die zeker in werk geen levensvervulling zagen. Participatie is echter in alle levensdomeinen nodig, ook in de domeinen werk en onderwijs. Dat is een recht voor alle burgers, dus ook voor mensen met een handicap en chronische ziekte.

En dat betekent:

“We kunnen dus geen eenvoudige oplossingen voorstellen voor de verhoging van de werkzaamheidsgraad van personen met een handicap en chronische ziekte. De veranderingen en acties zullen zich op verschillende domeinen situeren en een stapsgewijze aanpak is nodig. Individuele aanpassingen, jobcarving, jobcrafting, actieve ondersteuning voor werknemers en werkgevers, en meer aandacht voor de combinatie van een inkomen uit werk met een uitkering zijn allemaal stukjes van de puzzel.”

Of zoals Vlaams minister van Werk Philippe Muyters het zegt.

“In elke leeftijdscategorie, voor elk studieniveau, bij elke werkloosheidsduur, autochtoon of allochtoon… De Vlaamse werkloosheid daalt over de hele lijn. We hebben in Vlaanderen echt élk talent nodig op de arbeidsmarkt.”

Dus ook personen met een arbeidshandicap!

[1] https://www.werk.be/cijfers-en-onderzoek/rapporten/nota-handicap-arbeid-2017

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: