Gelijke kansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse overheid op de goede weg?

30 nov

Elk jaar maakt de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid een Gelijke kansen- en diversiteitsplan op over het personeel van de Vlaamse overheid. Ook het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid werkte mee aan dit advies. Op 30 november 2017 werd het overgemaakt aan minister Liesbeth Homans. commissiediversiteit

We belichten de aandachtspunten rond handicap en chronische ziekte

Definities en streefcijfers kunnen ambitieuzer

Personen met een handicap of chronische ziekte blijven sterk ondervertegenwoordigd binnen de Vlaamse overheid. Hun aandeel  stagneerde de laatste jaren op 1,3% terwijl het streefcijfer op 3% ligt. De Vlaamse overheid wil een personeelsbestand dat de Vlaamse samenleving weerspiegelt. In dat geval vindt de Commissie Diversiteit een streefcijfer van 3% weinig ambitieus en blijft zij aandringen op een verhoging van het streefcijfer tot 3,5%.

Concrete doelen nodig voor werving- en selectiebeleid

Diversiteit en gelijke kansen moeten verankerd worden in het werving- en selectiebeleid. Daarvoor zijn concrete doelstellingen nodig over het bereik van de kansengroepen binnen werving en selectie bij de Vlaamse overheid. Er moet opnieuw meer ingezet worden op ondersteuning voor rekruteerders en selectoren. De sterke aandacht voor stages en studentenjobs voor personen uit de kansengroepen is positief. Maar er zijn geen concrete cijfers beschikbaar die een evaluatie mogelijk maken.

Diversiteit nastreven op alle niveaus van de Vlaamse entiteiten

Het is goed dat de dienst Diversiteitsbeleid de kaart trekt van de diversiteitsambtenaren binnen de entiteiten van de Vlaamse overheid en opkomt voor een versterking van hun mandaat. Daarnaast moeten ook leidende ambtenaren en HR-medewerkers hun rol opnemen. Ook in de externe communicatie is er meer aandacht nodig voor diverse en correcte beeldvorming, in overleg met organisaties die kansengroepen vertegenwoordigen.

Acties voor personen met een handicap of chronische ziekte

Het is positief dat de structurele ondersteuning van personen met een handicap of chronische ziekte opnieuw een prioriteit vormt in het actieplan voor 2018. Alleen is daar ook voldoende budget voor nodig. Verder is het positief dat de dienst Diversiteitsbeleid investeert in promotie van de vernieuwde maatregelen. De commissie en wij vragen ons wel af of sensibilisering en bewustmaking voldoende zullen zijn om meer mensen in dienst te krijgen.

Tweesporenbeleid rond arbeidsgerelateerde discriminatie

Er is de nood aan een antidiscriminatiebeleid dat werk maakt van het voorkomen en bestrijden van discriminatie. De dienst Diversiteitsbeleid ondernam al concrete acties rond het voorkomen van discriminatie. Acties rond discriminatiebestrijding blijven echter nog te veel op de achtergrond. Als het de Vlaamse overheid menens is om ‘een goede praktijk rol’ op te nemen dan laat ze voorkomen en bestrijden voldoende aan bod komen in het antidiscriminatiebeleid. De commissie verwacht dat de Vlaamse overheid hierin een voortrekkersrol speelt.

 

Volledige tekst Advies Gelijke Kansenplan Vlaamse Overheid 2018

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: