Quickscan DIVERSITEIT

26 jan

Duurzaam werken rond diversiteit situeert zich op verschillende vlakken binnen een bedrijf. Een diversiteitsbeleid is bij voorkeur verankerd in de bedrijfsvisie/missie van de onderneming en gedragen door het personeel op alle niveaus.

De praktische vertaling van het diversiteitsbeleid kan mee tot stand gebracht worden door het hanteren van specifieke ‘tools’ of door het bestaand HR-instrumentarium te voorzien van duidelijke diversiteits-elementen. Deze moeten ingebed worden in de gebruikelijke werkwijzen binnen het bedrijf of de structuur.

Visie&Missie, Cultuur, Structuur en Instrumenten zijn als communicerende vaten. Je kan de ene niet wijzigen zonder dat dit een impact heeft op de andere. Binnen een duurzaam diversiteitsbeleid moeten acties uitgezet worden op de 4 domeinen.

De Quick scan is een tool ontwikkeld in het DME+ project (Diversity Management Extended).

Met deze scan kan u een beeld krijgen over de mate waarin uw bedrijf reeds werk maakt van een verankerd diversiteitbeleid. Daarnaast kan u ook nagaan in welke mate de voedingsbodem voor een geslaagd diversiteitbeleid reeds aanwezig is.

Op basis van de resultaten van deze scan (u ontvangt een rapport met de scores en aanbevelingen), kan u een actieplan opstellen.

U kan de Quick scan gebruiken als een nulmeting bij de start van het proces. Hij kan ook ingezet worden als tool om de progressie van het proces te evalueren.

https://www.dmequickscan.eu/nl/

quickscan2

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: