op 1 december: re-integratietrajecten voor langdurig zieken

30 nov

Re-integratietrajecten voor langdurig zieken

De re-integratietrajecten voor langdurig zieken kunnen op 1 december starten. Het doel van die trajecten is om in eerste instantie zo’n 10.000 mensen die langdurig ziek zijn, weer aan het werk te krijgen via een aangepaste job.

Concreet mikt de nieuwe regeling vooreerst op een re-integratie bij de eigen werkgever. Het traject kan worden opgestart door de werknemer of zijn behandelend arts, door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of door de werkgever, maar dan wel pas ten vroegste na vier maanden arbeidsongeschiktheid.

De preventieadviseur-geneesheer zal vervolgens het re-integratietraject opstarten door te onderzoeken of de werknemer zijn oude job op termijn weer zal kunnen opnemen en of er tijdelijk of definitief aangepast werk mogelijk is. Komt er geen re-integratieplan, dan moet de werkgever motiveren waarom hij geen ander of aangepast werk aanbiedt. Omgekeerd moet de langdurig zieke eventueel motiveren waarom hij het voorstel verwerpt.

Het wetsontwerp moet nog door de plenaire Kamer worden goedgekeurd. Pas tien dagen na publicatie in het Staatsblad zal het ook echt ingaan. Maar dat belet niet om al met de trajecten van start te gaan, aangezien de wet zorgt voor de rechtszekerheid in de latere fase, wanneer effectief een traject is afgesproken, zo benadrukt het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

(bron: www.nieuwsblad.be)

Lees ook het volledig persbericht van Minister Peeters: http://www.krispeeters.be/sites/krispeeters/files/20161123_pb_kp_mdb_reintegratie.pdf

in een notedop:

Fase 1. Opstarten van een re-integratietraject
3 mogelijkheden:
1/ De werknemer zelf, of zijn behandelend arts, kunnen vragen om een re-integratietraject
op te starten (ongeacht de duur van de arbeidsongeschiktheid).
2/ De adviserend geneesheer van de mutualiteit zal ten laatste 2 maanden na de aangifte van de arbeidsongeschiktheid nagaan of een arbeidsongeschikte werknemer in aanmerking komt voor re-integratie. Als hij tot de conclusie komt dat dat het geval is, zal hij het dossier van de arbeidsongeschikte werknemer overmaken aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
Gaat het niet om een werknemer, dan kan hij zelf een traject opstarten.
3/ De werkgever kan ten slotte ook vragen om een re-integratietraject op te starten ten vroegste vanaf 4 maanden arbeidsongeschiktheid.
Fase 2. Re-integratiebeoordeling door de arbeidsgeneesheer:
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zal vervolgens het re-integratietraject opstarten, d.w.z. dat hij de mogelijkheid tot re-integratie zal onderzoeken samen met de betrokken werknemer, diens behandelend geneesheer, de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, en eventueel ook met de preventieadviseurs psychosociale aspecten en ergonomen binnen de preventiedienst.
Dit moet het mogelijk maken om te beslissen:
– of de werknemer op termijn zijn overeengekomen werk opnieuw zal kunnen uitoefenen, dan wel dat de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk
– en of er (tijdelijk of definitief) ander of aangepast werk kan worden gezocht.
Fase 3. Overleg werkgever–werknemer en opmaken re-integratieplan:
Op basis van de re-integratiebeoordeling door de arbeidsgeneesheer zullen werkgever en werknemer samen moeten bekijken welke concrete mogelijkheden er zijn voor aangepast of ander werk binnen de onderneming. Vervolgens is er ook overleg nodig met de adviserend geneesheer van het ziekenfonds in het kader van toegelaten arbeid of progressieve werkhervatting binnen de ziektewetgeving.
Gaat de werknemer akkoord, dan is er sprake van een re-integratieplan, dat op regelmatige basis zal worden opgevolgd, en dat indien nodig kan worden aangepast. Komt er geen re-integratieplan, dan moet de werkgever motiveren waarom hij desgevallend geen ander of aangepast werk aanbiedt, of de werknemer waarom hij het  re-integratievoorstel eventueel verwerpt

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: