Plenaire Vergadering Vlaams Parlement 30/11: Ontwerp van decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming

28 nov
Via de bijzondere wet van 6januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden van de gewesten aanzienlijk uitgebreid. Een aantal bevoegdheden worden al uitgeoefend door het Vlaamse Gewest. Andere
bevoegdheden vereisen nog decretale aanpassingen.
De voorgestelde aanpassingen hebben onder meer betrekking op:
–  de arbeidsmarktbegeleiding van rechthebbenden op leefloon en het equivalent
leefloon
– het doelgroepenbeleid, in het bijzonder:
– de maatregelen inzake de activering van werkloosheidsuitkeringen;
– allerhande premies, waaronder de opleidingsuitkering en de stage-uitkering;
– de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA)
Het is de bedoeling om de overgedragen bevoegdheden over te nemen en af te stemmen op het Vlaamse arbeidsmarkt en activeringsbeleid.
Met dit decreet wordt de integratie van ‘artikel 60’ in TWE (Tijdelijke Werkervaring) tot stand gebracht.
Zo wordt de maatregel, aangepast om meer autonomie te bieden aan de OCMW’s (onder andere door het schrappen van de verplichting om een productiviteitspremie te vragen aan privéondernemingen).
In de tweede plaats worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het VDAB-decreet. Zo worden onder meer de bevoegdheden ingekanteld voor de opleidingsuitkeringen en de stage-uitkeringen. Gezien de aard van deze bevoegdheden en het opzet van het stelsel tijdelijke werkervaring werd ook duidelijk dat er een nood was aan de veralgemeende bevoegdheid tot het aanbieden en organiseren van stages door de VDAB, met inbegrip van het toekennen van tegemoetkomingen aan stagegever en stagiair.
Tot slot worden er nog enkele bepalingen inzake het stelsel van de PWA’s gewijzigd
bij dit decreet. Het betreft de bestemming van het saldo van het opleidingsbudget.

 

Lees het ontwerp van decreet

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: