Actua 12: Weten is meten en hart voor Handicap

16 apr

Als we op zoek gaan naar interessante publicaties rond het thema arbeid & werk, dan komen we uit bij Erik Samoy van het Departement Werk & Sociale Economie. Jaarlijks herwerkt hij een uitgebreide nota met de meest actuele cijfers en beleidsontwikkelingen. De nota Handicap en Arbeid 2013 bestaat uit 2 delen. Deel I heeft een overzicht van actuele cijfers, deel II daarentegen behandelt het actief werkgelegenheidsbeleid ten aanzien van mensen met een handicap. Je vindt zijn publicatie op: http://www.werk.be/onderzoek/publicaties/notaHandicapArbeid.htm

Deze publicatie is een must read voor iedereen die bezig is met arbeidshandicap of er meer erover wil lezen!

Het aantal personen met een handicap dat werkt, stijgt weer na een drastische daling de vorige jaren. 43 procent aan het werk, lijkt een haalbare kaart tegen 2020. Van de tien personen met een handicap waarop de actie ‘De Standaard zoekt werk’ focust hebben er al drie regulier werk gevonden; twee zijn op weg naar beschut of vrijwilligerswerk; één heeft een beurs voor het buitenland op het oog, vier anderen zijn nog zoekend. Dat zijn, zo blijkt vandaag, geen abnormale cijfers.

Midden 2010 was maar één op de drie personen met een handicap aan het werk. Sinds 2002, het jaar waarin de Vlaamse overheid met de sociale partners hierover een pact sloot, was de toestand verbeterd van 37,4 procent in 2002 naar 42,2 in 2007. Maar dan sloeg de crisis toe. De cijfers bereikten een dieptepunt in 2010: amper een derde had toen nog werk (33,5 % ). Maar sinds 2010 gaat het weer de goede kant op; eind 2012 zat men aan 39,9 %.

Erik Samoy liet zijn licht schijnen over de toename van de werkzaamheidsgraad van personen met een handicap. Het komt niet door de uittrede uit de arbeidsmarkt van de baby-boomers. Hierdoor zal men in de toekomst meer & meer een beroep moeten doen op mensen uit de kansengroepen, waaronder personen met een arbeidshandicap. Dit zal de komende jaren wel zijn effect hebben. Aan de quota ligt het ook niet echt want als we er al hebben, leven we die zelden na.

Erik Samoy denkt dat het te maken heeft met andere maatregelen. De budgetten voor banen voor personen met een handicap zijn toegenomen. Arbeidsbemiddelaar VDAB zet extra mankracht in voor hun begeleiding. Er is de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) gekomen (een loonsubsidie). De overheden zitten zich ook meer in voor de groeiende groep van personen met een psychische aandoeningen. En sinds kort zet de ziekteverzekering in op activering van personen die  langdurig ziek zijn en terug aan de slag willen.

Hart voor Handicap is een initiatief van De Standaard. Handicum vzw coördineert de campagne. Hart voor Handicap heeft als doel mensen met een fysieke of mentale beperking maximaal kansen te bieden om zich te ontplooien. Mensen met een handicap geven aan dat ze behoefte hebben aan een divers palet aan mogelijkheden op het vlak van ondersteuning en zorg, zodat ze zelfstandig keuzes kunnen maken die beantwoorden aan hun ambities en verlangens. Sensibilisatie van het beleid en de samenleving zijn dan ook belangrijke agendapunten. Jaarlijks organiseert Hart voor Handicap ook een projectoproep, waarop verenigingen en organisaties kunnen intekenen. Hart voor Handicap werft hiervoor fondsen bij het grote publiek. Dit jaar was het thema handicap & werk.

Tegelijkertijd volgde De Standaard tien personen met een handicap gedurende een aantal maanden bij hun zoektocht naar werk. Je kan hun zoektocht naar werken in heel wat artikelen er lezen op de site van de standaard (http://www.standaard.be/kanaal/index.aspx?kanaalid=572).

bron: de Standaard, 13 maart 2013

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: