Kies voor diversiteit!

8 apr

Het sectorfonds van de media Mediarte ging een samenwerking aan met Empower, experten in diversiteitsmanagement, en het steunpunt Handicap en Arbeid om het project “Kies voor Diversiteit uit te werken.

Doelstellingen van het project “Kies voor diversiteit” :

 • verankeren van een diversiteitsbeleid in 3 ondernemingen binnen PC 227
 • aanleveren van tools op maat
 • verzamelen en ontwikkelen van goede praktijken uit/in het werkveld.
 • ontwikkelen sensibiliserings/campagnefilm
 • organisatie diversiteitsdag
 • kennisopbouw, kennisdeling en kennisverspreiding rond diversiteitsmanagement binnen de sector

De drie ondernemingen die beroep deden op project “Kies voor Diversiteit” zijn allen actief in de audiovisuele sector, hetzij met een verschillende invalshoek en werkdomein.

 • Studio 100, productiehuis en beheerder van verschillende pretparken en muziekgroepen
 • Exit 399, high end post-productie bedrijf
 • Videocrew, facilitair videobedrijf ( multicam, ENG, EFP )

Hieronder vind je een samenvating van de gerealiseerde doelstellingen per onderneming:

Studio 100

 • Uitwerking mailinglist van specifieke organisaties werkend met kansengroepen om zodoende de doelgroep beter te bereiken;
 • We brachten Miet Bourlon (Studio 100) in contact met Vicky Van Wesemael – VOKA – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Er is een onderhoud geweest tussen beide partijen in september 2012 om te kijken in welke mate Studio 100 en VOKA/jobkanaal nauwer kunnen samenwerken. Bvb door kennismakingssessies tussen het bedrijf en specifieke consulenten.
 • Overzicht relevante tewerkstellingsbevorderende maatregelen ifv het optimaliseren van het aanwervingsbeleid. Studio 100 kreeg het aanbod om een aantal maatregelen hier uit te lichten die we dan verder zouden uitwerken.
 • Dossier VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie). Er werken reeds een aantal mensen met een arbeidshandicap bij Studio 100. In dit kader werd er gekozen om de VOP in een dossier concreet uit te werken, met inbegrip van de te volgen procedure voor verlenging/verhoging.
 • Dossier:medewerker met een auditieve handicap. Er werken 2 personen met een auditieve handicap bij Studio 100. Om hun integratie te optimaliseren en het bedrijf de nodige achtergrondinfo werd een lijvig dossier rond de handicap en de gevolgen ervan op de werksituatie uitgewerkt.

Videocrew

 • Werken rond functieprofielen (het ter beschikking stellen van voorbeeldprofielen (onder andere van CO.BR.A., Competent en referentiefuncties Mediarte)
 • Persoonlijke ontwikkelingsplannen en ontwikkelcirkels (functiegesprek, planningsgesprek, functioneringsgesprek, evaluatiegesprek).
 • Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen
 • Onthaalchecklists, exitgesprekken en het diversiteitsneutraal opstellen van vacatures.
 • Stappen gezet om een diversiteitsplan in te dienen bij de Vlaamse overheid

Exit 399

Naast acties gericht op het verbeteren van HR in functie van diversiteit willen we binnen het project ook concreet een verschil maken voor mensen uit de kansengroepen.

 • Exit399 bood een opleiding aan in samenwerking met VDAB aan 12 mensen uit de kansengroepen.
 • Via het project willen we hen meehelpen het verschil te maken en ondertussen de hele sector het bewijs leveren dat kandidaten uit de kansengroepen echt geschikt kunnen zijn voor een functie.
 • We laten langdurig werkzoekenden uit de kansengroepen op een creatieve manier tonen wat ze kunnen en wat hun competenties zijn.
 • Empower zorgt voor beperkte sollicitatietraining: zorgen dat ze allen een degelijk CV hebben; individueel uitzoeken welke maatregelen voor hen van toepassing zijn; gedurende bepaalde periode voor hen op zoek gaan naar geschikte vacatures; stand-by om potentiële werkgevers te informeren over tewerkstellingsmaatregelen, gebruik sociale media en indien nodig coaching sollicitatiegedrag.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: