Actua 7: In Nederland: Participatiewet en quotum arbeidshandicap vanaf 2015

18 mrt

De Participatiewet moet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan regulier werk helpen. Het gaat om jonggehandicapten die nu nog een Wajong-uitkering ontvangen, om mensen die werken op een sociale werkplaats en om mensen in de bijstand. De Participatiewet borduurt voort op de omstreden Wet Werken naar Vermogen van het vorige kabinet. Belangrijk verschil is dat de jongeren die onder de Wajong vallen niet worden herkeurd. Hun uitkering wordt ook niet verlaagd. Wel wordt het moeilijker in de Wajong te komen. Dan moet iemand volledig arbeidsongeschikt zijn.

De sociale werkplaatsen nemen vanaf 2014 geen nieuwe werknemers meer aan. Het is aan gemeenten om mensen met een arbeidsbeperking, en mensen in de bijstand, aan het werk te helpen. Naast de Participatiewet komt er een quotumregeling die organisaties met meer dan 25 werknemers verplicht om het personeelsbestand voor minimaal 5 procent te laten bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking. Bedrijven die niet aan het quotum voldoen, krijgen een boete van 5000 euro per jaar voor elke niet ingenomen werkplek.

In totaal zal het quotum leiden tot circa 170.000 werkplekken voor personen met een arbeidshandicap. De opbrengst voor de schatkist bedraagt op termijn 340 miljoen euro. Het quotum is afgesproken in het regeerakkoord als onderdeel van de nieuwe Participatiewet. Daarin worden allerlei regelingen voor mensen met een handicap samengevoegd, zoals de Wajong voor jonggehandicapten en de WSW voor sociale werkplaatsen. De wet komt in de plaats van plannen van het vorige kabinet. Het quotum gaat pas in werking in 2015, terwijl de Participatiewet al volgend jaar van kracht wordt.
Het quotum is omstreden. De werkgeversorganisaties voelen er niets voor. Ook een deel van de oppositie heeft er moeite mee. Werkgevers staan niet te popelen. Het zijn al slechte tijden voor hen, hoor je dan. En de werkgelegenheid staat onder druk. Maar door het quotum merk je wel dat werkgevers nu gaan nadenken over plekken voor mensen met een beperking. Het beschutte werk moet ook blijven, maar een hele groep zit daar nu niet op de goede plek. Mensen met een beperking moeten aan regulier werk komen. Dat is zo belangrijk, deze mensen horen er ook bij.

In het buitenland is al enige ervaring met zo’n quotum. Duitsland is een goed voorbeeld waar het quotum van 5 procent wordt gehanteerd, en waar binnen de private sector 4 procent van het werknemersbestand uit personen met een arbeidshandicap bestaat.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: