Handicap en Arbeid... Focus op talent

Iedereen werkt…

Toch blijkt dat personen met een handicap en chronische ziekte moeilijker een plaats verwerven op de arbeidsmarkt. Een gepaste job op de open arbeidsmarkt vinden, en daarenboven een bedrijf waar ook diversiteitsdenken aanwezig is, is niet zo vanzelfsprekend. Een extra stimulans is hiervoor meer dan nodig.

Focus op Talent is het huidige beleid rond EAD. Dat staat voor Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit.

De focus ligt op de talentbenadering. Er zijn structurele partners, VOKA, Unizo, de vakbonden, het Minderhedenforum en het Handicap en Arbeid die voor een periode van drie jaar (2017-2019) zijn erkend.

Dit project is een overlegplatform waar KVG, VFG, Rondpunt vzw, Kom op tegen Kanker vzw, Doof Vlaanderen, Vlaams patiëntenplatform vzw en GRIP vzw actief zetelen. Daarnaast is er een sensibiliseringsluik dat wordt uitgevoerd door JKVG vzw.